Slovenské domácnosti majú najvyššie dlhy v strednej a východnej Európe

Slovenské domácnosti majú najvyššie dlhy v strednej a východnej Európe

Silný rast si na Slovensku udržiavajú úvery na bývanie, ale aj spotrebiteľské úvery. Rast úverov domácnostiam a tým aj rast ich zadlženosti je podľa výkonného riaditeľa útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska (NBS) Vladimíra Dvořáčka, najvýraznejším rizikom finančnej stability.

Podľa neho ide o najrýchlejší rast v eurozóne a vplyv má na to nielen pozitívny ekonomický vývoj, ale aj konkurencia medzi bankami. Tempo rastu úverov domácnostiam nás dostalo na najvyššiu úroveň v strednej a východnej Európe. Vysoká miera zadlženosti prináša však riziká – zvyšuje sa zraniteľnosť domácností voči prípadným šokom, ako je pokles príjmu, strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť či nebodaj tragická udalosť v rodine.

V širšom kontexte nadmerný rast zadlženosti zvyšuje pravdepodobnosť finančných kríz a znižuje potenciál ekonomického rastu. Úvery rástli aj napriek opatreniam prijatých zo strany NBS – stanovenie minimálnych hraníc pre vybrané parametre úverov a obmedzovanie najrizikovejších klientov. NBS je pripravená v prípade ďalšieho rastu zadlženosti prijať aj ďalšie opatrenia, napríklad vykonaním zmien v oblasti zodpovedného úverovania.

Foto zdroj: http://www.t-klima.sk/portfolio/narodna-banka-slovenska-3/

(iri)