Slovenské mozgy mieria do cudziny

Slovenské mozgy mieria do cudziny

Vedci bubnujú na poplach, obávajú sa, že úroveň vedy v najbližších rokoch upadne, pretože štát na ňu prispieva príliš málo. Najhoršie je, že z akadémie odchádzajú mladí odborníci.

Únik mozgov bol vážnym problémom aj v minulosti. Ešte za čias bývalého Československa v rokoch 1948 – 1989 odišlo z republiky 580-tisíc ľudí, podľa odhadu pätina z nich mala vysokoškolské vzdelanie. Vyučenie kvalifikovaného robotníka stálo vtedy asi 50-tisíc korún, náklady na stredoškoláka boli asi 100-tisíc a na vysokoškoláka približne pol milióna korún. Vynásobením týchto súm počtom ľudí, ktorí v rôznych obdobiach z krajiny vycestovali, prídeme k astronomickým číslam. Odchody do zahraničia pokračujú aj dnes. Neporovnateľne lepšie pracovné podmienky a mnohonásobne vyššie platy vylákali stovky špičkových vedcov na prácu do zahraničných vedeckých ústavov a univerzít. Presné čísla neuvádzajú ani štatistiky. V poslednom období však ide predovšetkým o vnútorný únik mozgov. Pracovníci z vedeckej sféry čoraz častejšie prechádzajú do odvetvia bankovníctva, výpočtovej techniky a mnohých ďalších, kde sú neporovnateľne lepšie odmeňovaní. Znepokojujúce je, že odchádzajú predovšetkým mladí perspektívni bádatelia vo veku od 25 do 35 rokov. Príčina je nielen v odmeňovaní, ale aj v nedostatku peňazí na financovanie výskumu, na nákup vybavenia a literatúry, na nevyhnutné medzinárodné styky. Sumy zo štátneho rozpočtu stačia iba na platy a prevádzku budov. Bádateľské projekty sa hradia takmer výlučne z grantov.

Vedúca pozícia v získavaní mozgov patrí Spojeným štátom. O tom, že je to výhodne svedčí fakt, že v USA stojí vysokoškolská príprava špičkového odborníka v priemere 600-tisíc dolárov, na získanie nového odborníka však stačí vynaložiť od 35- do 55-tisíc dolárov.

Foto zdroj:http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/?page_id=504

(ebu)