Slovenské učiteľstvo ako kategória lesklej biedy

Slovenské učiteľstvo ako kategória lesklej biedy

Málokto si dnes asi spomenie na neraz publikovaný fakt, že po prvej svetovej vojne sa mohlo Československo a teda a j Slovensko na rozdiel od Poľska či Maďarska preukázať takou nepatrnou mierou analfabetizmu, že nás to radilo na špičku Európy v pomere vzdelanosti k počtu obyvateľstva.

Bola to už vtedy zásluha učiteľov a z toho dávneho úspechu čerpáme až dodnes. Pracovné návyky, schopnosť učiť sa, improvizovať a premýšľať pri práci, teda to, čo si u slovenských robotníkov a technikov tak pochvaľujú napríklad automobilky, to je ovocie práce učiteľov. Dnes je možno dedičstvo tak trochu zamrznuté, avšak základ nepochybne zostal. Učitelia sa však vďaky spoločnosti nikdy nedočkali. Kedysi pred rokmi sa tešili istej autorite, a teda aj uznaniu, hoci napriek hojnosti sľubov sa ani vtedy nikdy nevymanili z kategórie lesklej biedy.

A ako je na tom slovenské učiteľstvo dnes, dvadsaťsedem rokov po veľkých nádejach v deväťdesiatych rokoch?! Zle, páni politici, a nielen v zmysle hmotnom. Slovenskí učitelia pomohli v minulosti pretlačiť slovenský národ medzi vyspelé národy európske. Dnes sa musia pasovať s úlohou ešte ťažšou: udržať slovenskú spoločnosť aspoň na chvoste peletónu vyspelých európskych krajín. Ibaže vďaka totálnemu ignorantstvu dnes stojíme pred degradáciou učiteľského stavu – hmotnou i spoločenskou.

Samozrejme, v oficiálnych vyhláseniach a v stanoviskách zodpovední radi zdôrazňujú absolútne kľúčové postavenie učiteľa v spoločnosti. To však predpokladá vytvoriť im vhodné pracovné podmienky a aj ich za ich dôležitú prácu primerane finančne odmeniť. Žiaľ, žiadny z doterajších dokumentov účinne tento problém nerieši. Súčasný neprehľadný systém iba potvrdzuje neschopnosť (či neochotu) riešiť alarmujúci stav slovenského učiteľstva.

Zdravý základ učiteľského stavu prežil už nejednu víchricu, reformu. Na viac omylov však už nemá táto spoločnosť právo: čo neurobí učiteľ v základnej a v strednej škole, nikto už nenapraví. Majú však školy dosť prostriedkov a dostatočné vybavenie, aby mohli kvalitne plniť svoje poslanie? Je dnes na učiteľskej profesii niečo, čo by dokázalo priťahovať najkvalitnejších ľudí pred školské lavice? Napríklad prestíž, postavenie, peniaze, pokoj a istotu?

Až keď budeme môcť pri každom tomto slove súhlasne prikývnuť, nebudeme sa musieť o našu budúcnosť báť. Pretože tá sa začína u kvalitného a spokojného učiteľa. Súdiac podľa doterajšieho vzťahu zodpovedných k postaveniu učiteľa však musíme zatiaľ konštatovať: Vážení kantori, máte jednoducho smolu…

(ebu)

Foto zdroj: http://sablony-dvpp.cz/sablony-nabidka-akreditovanych-kurzu/