Slovenské ženy sú čoraz podnikavejšie

Slovenské ženy sú čoraz podnikavejšie

Z analýzy Slovak Business Agency, ktorá hodnotila rok 2016 a porovnávala ho s predošlými vyplýva, že slovenské ženy sa v podnikaní postupne približujú k európskemu priemeru. Za Slovenskom je ešte Taliansko, Slovinsko, Dánsko, Švédsko, Írsko a Malta.

Podiel žien na celkovom pošte podnikateľov v SR bol v roku 2016 30,6 percenta, pred Slovenskom sa umiestnili aj ostatné krajiny V4. Najvyšší podiel podnikateliek má Lotyšsko – 39,1 percenta, Litva – 37,7 percent a Luxembursko – 37,1 percenta.

V slobodnom povolaní pracovalo v hodnotenom roku 52,3 percenta, živnostníčok bolo 27,5 percenta a ako samostatne hospodáriace roľníčky pracovalo 26,5 percenta žien. V absolútnej hodnote máme na Slovensku 99 900 žien – podnikateliek, čo je najvyšší počet za posledných desať rokov. Ženy – živnostníčky majú najvyššie zastúpenie v Bratislavskom kraji, nasleduje Košický a Banskobystrický kraj. Analýza ukázala aj to, že v porovnaní s mužmi ženy omnoho viac podnikajú v obchode a službách.

(iri)

Foto zdroj: http://www.synerzip.com/webinar/introduction-to-ipaas-drivers-requirements-and-use-cases-july-20-2016/