Slovenské zvyky pred Vianocami – stridžie dni

Slovenské zvyky pred Vianocami – stridžie dni

Pocit strachu pred neustále sa skracujúcimi dňami a predlžujúcimi sa nocami, ktoré v našich predkoch vyvolávali obavu, že zlo začína prevažovať nad dobrom, zaháňali ľudia rituálmi v tzv. stridžie dni.

Prvým je sviatok svätej Kataríny, vtedy jedli cesnak a robili ním aj kríže na dverách, aby chránili obydlia proti strigám. Bol to aj posledný deň, kedy sa smeli veseliť – pár dní po tomto sviatku totiž nasledoval pôst – zakázané boli nielen zábavy, ale aj svadby.

Ďalším takýmto dňom bol sviatok svätého Ondreja. Na Liptove chodili pastieri so zväzkom prútov, z ktorých gazdiná vybrala jeden a pošibala ním pastiera po nohách, aby bol pri prasení rezký. V Honte chodili pastieri na koledu. Na Ondreja platil zákaz priasť, aby ovce nedostali motolicu, či aby sa medzi ne nebodaj nezamotal vlk. Veštili sa i svadby – úspúešnosť mala zaistiť celodenná hladovka.

Svätá Barbora bývala pre chlapcov príležitosť zarobiť si – chodievali po domoch s kúskom železa či dreva, ktoré symbolizovalo pevné zdravie. V niektorých dedinách chodili dievčatá, tzv. Barborky po domoc, kde boli priadky. Mali na sebe bielu plachtu a šatku cez gtvár, aby ich nebolo možné spoznať. V ruke mali štetku alebo metlu a husacie krídlo, niekde varechy, ktorými bili mládencov. Na tento sviatok sa dávali do vody halúzky ovocných stromov, ktoré do Štedrého dňa vykvitli a veštila sa z nich budúca úroda, zdravie ale aj dievčence na vydaj.

Najvýznamnejším stridžím dňom je však svätá Lucia. V ľudovej viere sa tradovalo, že bola najväčšia zo všetkých bosoriek. Deti aj dospelí sa v predvečer tohto sviatku chránili pred zlými duchmi – jedením cesnaku a robením krížikov na čelo, sluchy, bradu i zápästia. Robili sa kríže aj na dverách domov a stajní, dával sa jesť dobytku a okiadzali sa stajne aj vydymili. Veľkými trúbami mládenci vyháňali strigy a robili čo najväčší hluk. Na západnom Slovensku chodili na Luciu dievčatá podobne oblečené ako na Barboru – v bielom.

Foto zdroj: http://www.qietok.sk/products_page/vence/vence-adventne-cerstve/veniec2692-1/

(iri)