Slovenskí podnikatelia nedokážu preplatiť zahraničné automobilky, chýba im pracovná sila

Slovenský parlament sa snaží uľahčiť zamestnávanie Srbov, Ukrajincov a iných štátnych príslušníkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. Ku koncu roka u nás pracovalo 50 a pol tisíca cudzincov a vyše päťsto z nich poberalo prídavok na dieťa.

Číslo u nás zamestnaných cudzincov je pritom takmer také isté ako u nás nezamestnaných nad štyri roky. Našu nezamestnanosť pritom znižuje odchod ľudí z chudobnejších regiónov za prácou do zahraničia – ak sa už majú za prácou sťahovať, tak im to musí stáť za to. Okrem toho treba myslieť aj na to, že Slovensko prijalo v rámci sociálneho piliera a sociálnych práv na medzinárodnej úrovni dohovory, ktoré umožnia po prijatí zamestnancov zo zahraničia následné poberanie štátnych sociálnych dávok.

Už teraz je nájomné bývanie na západe Slovenska predražené a zahraničné fabriky ponúkajú vyššie mzdy, ako dokážu dať slovenskí podnikatelia, ktorí už teraz pociťujú nedostatok domácej kvalifikovanej pracovnej sily. Okrem toho koncentrácia niektorých zahraničných zamestnancov už teraz spôsobuje v konkrétnych oblastiach na západe SR nežiadúce napätie, ktoré sú praktického charakteru až po medzikultúrne konflikty.

(iri)

Foto zdroj: http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000612/1537995/SKODA-prekvapuje-stale-viac—ma-revolucnu-novinku-pri-oprave