Slovensko sa zúčastní vojnových „hier“ NATO

Slovensko sa zúčastní vojnových „hier“ NATO

Litovský veliteľ pozemných síl zvolal 5. júna vojenské cvičenie Severoatlamtickej aliancie, ktoré sa uskutočnia v polovici júna v oblasti Suwalki  na poľsko-litovských hraniciach, v ruskej enkláve Kaliningrad a Bielorusku.

Brigádny generál pozemných vojsk Valdemaras Rupsys v tejto súvislosti uviedol, že táto operácia sa uskutoční po prvýkrát: “Hlavnou úlohou cvičení je pripraviť sa na hosťovanie spojencov v Litve. Ide o taktický postup, počas ktorého spojenci prekročia hranicu cez územie kontrolované našimi silami.”

Na vojenských cvičeniach naplánovaných na 17. až 19. júna sa zúčastní približne 1 500 jednotiek štátov NATO z Litvy, Poľska, Spojených štátov a Spojeného kráľovstva. Táto operácia je súčasťou každoročného tréningu Severoatlantickej aliancie pod názvom Sabre Strike.

Do vojenských manévorv sa zapoja aj slovenskí vojaci, ktorí v súčasnosti pôsobia v rámci spoločnej iniciatívy krajín Vyšehradskej štvorky na území Lotyšska. Mechanizovaná rota armády Slovenskej republiky bude spadať pod operačné velenie nórskeho pešieho práporu, ktorého partnermi sú tiež britská mechanizovaná rota, americká rota palebnej podpory a nórska pešia rota.

 Hovorkyňa slovenského ministerstva obrany Danka Capáková na margo vojenských manévrov povedala, že “príslušníci Ozbrojených síl SR tak získajú ďalšie neoceniteľné skúsenosti z pôsobenia v medzinárodnom prostredí”.

Národné noviny považujú tieto cvičenia za provokáciu namierenú voči Ruskej federácii, do ktorej je Slovenská republika vtiahnutá vďaka tomu, že sa naša vlasť stala členom NATO 29. marca 2004. Kroky Aliancie považujeme v tomto smere za agresívne, nakoľko im predchádzalo vyvolanie konfliktu na Ukrajine, ktorý aktívne podnecovali štáty Západu. Tie však paradoxne obvinili z napätia v tejto krajine Moskvu, čo bol dôvod na zvýšenie vojenskej prítomnosti NATO vo východoeurópskych štátoch na hraniciach z Ruskom. Na Varšavskom samite v júli 2016 oznámila Aliancia svoje rozhodnutie nasadiť štyri mnohonárodnostné prápory do Litvy, Lotyšska, Estónska a Poľska.

Severoatlantická aliancia z nášho pohľadu týmito krokmi realizuje vlastné geopolitické ciele, aby odôvodnila účel svojej existencie. V kontexte stupňujúcej sa teroristickej hrozby v Európe a vo svete, vojenský pakt namiesto sústredenia svojej pozornosti na eliminovanie týchto hrozieb podnecuje a stupňuje konflikt s Ruskom.

Týmito krokmi podľa mienky Národných novín ohrozuje NATO mier a bezpečnosť nielen nášho štátu, ale predovšetkým bezpečnosť celého sveta.

Slovensko by malo prostredníctvom našich volených predstaviteľov akékoľvek agresívne kroky, ktoré ohrozujú bezpečnosť, stabilitu a mierové spolunažívanie dôrazne odmietnuť.

Pripomíname, že podľa prieskumu, ktorý 24. mája zverejnil Medzinárodný republikánsky inštitút (International Republican Institute) so sídlom v Spojených štátoch, až 75 percent Slovákov si myslí, že Rusko by malo byť bezpečnostným partnerom našej vlasti. https://narodnenoviny.sk/prieskum-75-percent-slovakov-chce-rusko-ako-bezpecnostneho-partnera/

Predstavitelia Slovenskej republiky by z toho dôvodu mali podľa nášho názoru brať tieto skutočnosti s plnou vážnosťou na vedomie a podľa toho aj konať. Nie na prospech a ochranu Syndikátu, ktorý ovláda Alianciu, ale na prospech a ochranu všetkých našich občanov, ktorí chcú žiť v mieri.

Foto zdroj:https://www.aktuality.sk/clanok/181416/slovenska-armada-je-v-krize/

(tom)