Slovo na úvod

Slovo na úvod

 Vážení čitatelia,

dnes sa v internetovom mediálnom priestore usídlili nové web noviny. Už ich logo s názvom Národné noviny naznačuje, ako bude zameraný obsah tohto periodika. Tvoriaci sa kolektív redakcie a spolupracovníkov chce napĺňať obsah našich webových stránok v rôznych rubrikách kvalitným slovenským slovom a žurnalistikou, ktorá sa vracia k tradíciám založeným otcami slovenskej literárnej tvorby a vlastenecky zameraného novinárstva.

Šéfredaktor Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Ponúkneme našim čitateľom pohľady na politiku, spoločnosť, kultúru, vzdelávanie, šport, sociálne otázky, právne problémy, vedu i šport. Bez akéhokoľvek nádychu vyrábania senzácií, bulvárnych hlúpostí, bez vyvolávania hnevlivých či nenávistných spoločenských nálad, bez zveličovania či zatajovania faktov, bez klamania a zavádzania verejnosti cez akékoľvek polopravdy. Na rozdiel od iných periodík, budeme informovať aj o veciach, ktoré médiá tzv. hlavného prúdu zamlčujú, skresľujú, alebo dokonca obracajú naruby. Takisto sa budeme venovať osvetľovaniu historických tém, ktoré neustále traumatizujú súčasnú spoločnosť, hoci od rokov, v ktorých sa udiali, uplynuli desaťročia či až celé storočia.

Značka, na ktorú chcem našou tvorbou nadviazať, má svoju tradíciu. Stojí za to stručne si ju pripomenúť. Periodikum Národné noviny, ktoré bolo pokračovaním Peštbudínskych vedomostí, začalo vychádzať v Martine 13. marca 1870. Pôvodne boli noviny tlačovým orgánom Slovenskej národnej strany, neskôr Agrárnej strany a Demokratickej strany. Už 19. marca 1861 vyšlo prvé číslo Pešťbudínskych vedomostí s podtitulkom Noviny pre politiku a literatúru. Boli to druhé samostatné politické noviny Slovákov (prvé boli „Slovenskje národňje novini“). Noviny vychádzali v Budapešti dva razy do týždňa a boli reprezentantom tzv. Starej školy.

Pešťbudínske vedomosti pre štrajk typografov prešli do Martina, kde od 13. marca 1870 začali vychádzať pod názvom „Národnie noviny“. Od 2. januára 1873 sa stali tlačovým orgánom Slovenskej národnej strany. Pracovali v nich významí zodpovední redaktori ako Mikuláš Ferienčík, Viliam Paulíny-Tóth, Andrej Černiansky a Ambro Pietor. Čitateľov získavali okrem iného aj uverejňovaním beletristických diel s historickou a vlasteneckou tematikou, literárnych kritík a životopisov významných osobností.

Po vzniku ČSR sa Národné noviny, ako jediné celoslovenské politické noviny, stali denníkom a do roku 1921 orgánom zjednotenej Slovenskej strany národnej a roľníckej. Redakcia sa v januári 1936 presťahovala do Bratislavy, kde ich od 12. februára 1939 vydávalo Konzorcium Národných novín na čele s Jánom Paulínym-Tóthom. V júli 1939 sa redakcia, ktorej sa ujal Fedor Jesenský, presťahovala opäť do Martina, neskôr začali vychádzať opäť v Bratislave ako denník. Národné noviny skončili svoje účinkovanie 29. februára 1948 ako nezávislý týždenník.

Aj webové noviny, ktoré práve uvádzame do života, budú nezávislé. Nepatria nijakej politickej strane, ani vydavateľskému konzorciu. Sú založené na súkromnej iniciatíve ľudí, ktorým záleží na budúcnosti nášho milovaného Slovenska. K tomu môžete prispieť aj Vy, vážení čitatelia, svojimi podnetmi, diskusiami, príspevkami. Držme si palce, aby sa naša snaha stretla s Vaším záujmom a aby súčasné Národné noviny cez internet postupne oslovovali čoraz väčší počet národne cítiacich a vlastenecky zameraných Slovákov doma i v zahraničí.

Šéfredaktor Roman KALISKÝ-HRONSKÝ