Slovo o slovenskej vede: Peripetie slobodného bádania

Slovo o slovenskej vede: Peripetie slobodného bádania

Nemáme nerastné bohatstvo, nekonečné lány úrodnej pôdy či obrovský trh. Naša súčasná prosperita je založená najmä na lacnej a relatívne vzdelanej pracovnej sile. Čo Slovensko ponúkne svetu, keď ťahúni ekonomiky odídu za lacnejšou prácou? Riešením sú napríklad firmy, ktoré prinášajú unikátne výrobky a služby, priemysel s vyššou pridanou hodnotou. Veda je dnes hlavným motorom ekonomík vyspelých krajín sveta a je jedným z
kľúčov k ekonomickej prosperite a konkurencieschopnosti.

 Kedysi ešte v socialistickom Československu sa vedou živilo asi 200 tisíc ľudí, v SR v roku 1998 sotva 35 tisíc, dnes asi 28 tisíc ľudí. V roku 1989 investoval štát do vedy asi 21 miliárd, v ďalších rokoch sotva desatinu, dnes sa výdavky na vedu a výskum z 3,9 percenta HDP znížili na necelú osminu. Vzťah vedy a štátu prešiel transformáciou, o jej výsledku sa však dodnes pochybuje. Priemyselný výskum, ktorý sa sústredí na komerčné využitie výsledkov bádania koncom deväťdesiatych rokov prakticky zmizol a dnes sa iba postupne zviechava na nohy. Čo slovenská veda obmedzenými financiami stratila? Udržal sa iba základný výskum, aplikovaný existuje iba s obrovskými problémami. Nepodarilo sa prebudiť čulejší výskum na vysokých školách.

O úbytku mladých vedcov sa už popísalo a pohovorilo veľa. Faktom je, že vedci idú tam, kde majú podmienky pre vedeckú prácu. Nepomáhajú ani kooperačné programy vytvorené rozvinutými krajinami na potlačenie tohto fenoménu. A tak vychovávame síce odborníkov pre vyspelý svet, no doma nám už začínajú chýbať.  Predstaviteľ moderného manažmentu Peter Drucker v jednej zo svojich prednášok predpovedá, že do desiatich rokov priemysel poskytne obživu nanajvýš dvanástim percentám všetkých životaschopných ľudí. Moderné technológie nenahradia iba menej alebo stredne kvalifikovaných ľudí, ale aj vedúcich pracovníkov. Jedna oblasť ľudskej činnosti zostáva však veľmi sľubná: veda a technika.

Vymyslieť model, ktorý by zohľadňoval záujmy štátu, vedcov aj investorov nie je jednoduché. Priemyselná prax už dlhšie kritizuje, že vysoké školy, ale ani Slovenská akadémia vied nedokážu pružne reagovať na potreby firiem, výskum a vývoj nie je na požadovanej úrovni a nezodpovedá štruktúre priemyslu. Ale ani väčšina firiem nemá vyčlenené financie na dlhodobé investície do vedy a výskumu. Situácia sa iba pomaly mení k lepšiemu. Slovenská republika má však silný vedecký potenciál, ktorý musíme využiť, aby sa stal našou konkurenčnou výhodou.

Foto zdroj:http://24.hu/kozelet/2015/07/30/egymilliot-fizetett-ki-a-meddo-par-de-leallt-a-lombikprogram/

(ebu)