Sociálku poberá čoraz menej ľudí

Sociálku poberá čoraz menej ľudí

Slovákov, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi, je každým rokom menej. Pomáhajú tomu aj motivačné opatrenia ministerstva práce, ktoré zväčšujú rozdiel medzi príjmom z práce a pomocou od štátu. Prispieva zároveň aj razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy.

Kým v januári 2013 poberalo dávky pomoci v hmotnej núdzi vyše 184 tisíc ľudí, v decembri 2017 ich bolo o viac ako sto tisíc menej. Prevažná väčšina z nich si našla prácu. „Veľmi ma teší, že hmotnú núdzu poberá oveľa menej ľudí, pretože aj tie opatrenia o povinnej aktivácii, ktoré sme prijali, priniesli pozitívne ovocie a ľudia sa postupne naučili pracovať, ráno vstávať, získali pracovné návyky a zamestnali sa,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

K zvýšeniu motivácie poberateľov štátnej sociálnej pomoci hľadať si zamestnanie prispievajú aj viaceré motivačné opatrenia. Vďaka nim sa rozdiel medzi dávkami a príjmom z práce výrazne zvyšuje. Od januára 2015 funguje súbeh mzdy, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku. Ten doteraz motivoval viac ako 40 tisíc predtým dlhodobo nezamestnaných nájsť si aj menej platenú prácu. Ak si dlhodobo nezamestnaný nájde prácu za minimálnu mzdu, dostáva od štátu prvých šesť mesiacov osobitný príspevok vyše 126 eur. Jeho príjem tak bude presahovať 530 eur, pričom ak by poberal iba pomoc v hmotnej núdzi, dostával by maximálne 180 eur. Ďalších šesť mesiacov dostáva polovičný osobitný príspevok.

V prípade rodiny s dvomi deťmi, kde sa jeden rodič zamestná za minimálnu mzdu a druhý vykonáva menšie obecné práce, je ich príjem 828 eur, čo je oproti dávkam prilepšenie o takmer 371 eur mesačne. Príjem tejto rodiny z práce je 446 eura a od štátu naďalej dostáva pomoc v hmotnej núdzi viac ako 208 eur. Zamestnaný vďaka súbehu dostáva aj osobitný príspevok 126,14 eura. „Rodine zároveň zostáva nárok na dotáciu na príspevok na stravu pre dieťa do 1 eura denne a na dotáciu na školské pomôcky, maximálne 33,20 eura na rok, ak navštevuje školu,“ približuje Ján Richter.

Ministerstvo plánuje zvyšovať u nezamestnaných záujem o prácu aj tento rok. „Chceme, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať. Musíme urobiť všetko pre to, aby sa rozdiel medzi tými, ktorí na Slovensku pracujú len za minimálnu mzdu, neustále prehlboval voči tým, ktorí nepracujú a poberajú len sociálne dávky,“ uzatvára Ján Richter.

Znie to pekne. Klesá nezamestnanosť a ubúda aj sociálne odkázaných. Otázkou ale je, či to je naozaj tak. Úrady práce často vyraďujú z evidencie uchádzačov, ktorí sa niečim “previnili”. Tým vlastne vypadávajú zo štatistík. A hľa, nezamestnanosť je o niečo nižšia. Je pravdou, že je nedostatok pracovných síl a musíme pracovníkov dovážať zo zahraničia. Ale na Slovensku stále ostávajú aj hladové doliny.

(bre)

Foto zdroj: http://aspensafetynet.org/wp-content/uploads/2017/06/shutterstock_539214805-900×500.jpg