Spáchali štátne orgány v prípade skládky vo Vrakuni trestný čin?

Miestny poslanec Vrakune Milan Šindler podal začiatkom januára oznámenie na Generálnu prokuratúru SR. Usudzuje totiž, že štát spáchal trestný čin, dvanásť rokov nezabránil havarijnému zhoršovaniu kvality životného prostredia – konkrétne podzemných vôd, ktoré kontaminovala spomínaná skládka, čím vystavil obyvateľov nebezpečenstvu ťažkej ujmy na zdraví či smrti.

Na skládke je uložených približne 120-tisíc kubických metrov vyvezených v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch minulého storočia z Chemických závodov Juraja Dimitrova. V roku 2002 už zakázali vo Vrakuni používať vodu na pitie či polievanie záhrad a až do roku 2015, kedy sa začalo konanie vo veci určenia, kto nesie za skládku vo Vrakuni zodpovednosť, príslušné orgány vo veci nekonali.

Zodpovednosť napokon prevzal Ministerstvo životného prostredia, pre ktoré je v tejto chvíli najdôležitejšie, aby sa čo najskôr začali práce na riešení záťaže. Sanáciu skládky majú začať v tomto roku, štát chce vybudovať podzemnú tesniacu stenu. Podľa názoru viacerých odborníkov takáto ochrana podzemných vôd nie je dostatočná.

(iri)

Foto zdroj: http://vrakuncan.blogspot.sk/2015/02/