Spoločnosť YAZAKI čaká na slovensku „harakiri“ ?

Spoločnosť YAZAKI čaká na slovensku „harakiri“ ?

Yazaki Corporation je japonská spoločnosť založená 8. 10. 1941 Sadami Yazaki v Tokiu a zaoberá sa výrobou širokej škály produktov od automobilových po klimatizačné či solárne systémy. Celosvetovo v zhruba 100 dcérskych pobočkách zamestnáva vyše 250.000 zamestnancov. V roku 2015 mala svetový finančný obrat vyše 14 mld. USD. Aktuálnym riaditeľom je Shinji Yazaki, ktorý na Slovensko zavítal už niekoľko krát, aj na osobnú návštevu v domácnosti miestnych zamestnancov.

U nás jej pobočka Yazaki Wiring Technologies Slovakia s.r.o, ktorá vznikla 1.4.1993 (do 25.2.2004 vedená ako S-Y Wiring Technologies Slovakia s.r.o.) a aktuálne zamestnáva asi 2500 zamestnancov, patrí k najväčším zamestnávateľom. Zaoberá sa výrobou káblových zväzkov pre automobilku BMW. Výška tržieb v roku 2016 dosiahla 85,76 mil. €, no napriek tomu bola nižšia v porovnaní s predošlým rokom až o 24%.

Spoločnosť nepatrí práve k ukážkovým zamestnávateľom, čo dosvedčuje aj viacero prípadov kedy sa zamestnanci anonymne sťažovali na pracovné podmienky. Medzi najviac medializované patrí „kauza toalety“, kedy spoločnosť svojím zamestnancom 30 min. pred koncom pracovnej doby zakazovali opúšťať pracovné priestory.

Okrem tohto je firemným tajomstvom, že pracovníci majú zakázané sa oficiálne sťažovať na samotné pracovné podmienky v spoločnosti, ako aj prístup riadiaceho personálu a ich vedenia. Samotné platové ohodnotenie je ďalšou kapitolou. Vedením zmieňované výšky platov dosahujúce 700 € netto sa ani náhodou nepribližujú realite. V poslednej dobe sa spoločnosť najčastejšie spája s plánmi hromadného prepúšťania a presunu výroby do Rumunska. Podľa informácií od zamestnancov spoločnosti, sa v poslednom období značne zredukoval samotný nábor nových zamestnancov, ktorý bol štandardne počas roka vysoký, z dôvodu ich častej fluktuácie. Rovnaký klesajúci trend zaznamenali i v množstvách bežných zákaziek. Dohady o plánovanom prepustení 600 pracovníkov, alebo čoraz častejší výskyt Rumunov na „školení“ vo firme neveští nič dobré pre kmeňových zamestnancov a zamestnanosť v regióne. V Rumunsku má koncern hneď tri fabriky (Arad, Brăila a Ploješť) ktoré spoločne zamestnávajú už vyše 4 500 zamestnancov. Či sa spoločnosť chystá slovenskú pobočku zavrieť alebo značne zredukovať výrobné kapacity, ukáže už najbližší polrok.

Foto zdroj:http://www.yazaki-wts.sk/

(ill)