Spomienka na 29. výročie sviečkovej manifestácie v Bratislave bude 25. marca 2017

Spomienka na 29. výročie sviečkovej manifestácie v Bratislave bude 25. marca 2017

25. marec 1988 vošiel do dejín ako Bratislavský Veľký piatok. Bol to prvý verejný prejav odporu voči komunistickému režimu, za náboženské a občianske slobody na území Slovenska v bývalom Československu od roku 1968. Účastníci sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv.
Sviečková manifestácia v deň Veľkého piatku 1988 bola predzvesťou nežnej revolúcie 17. novembra 1989, ktorá viedla k pádu štyridsaťročnej totality komunistického režimu (v Bratislave študenti demonštrovali 16. novembra 1989).


Pre pamäť Slovákov.

Bolo pol siedmej večer. Zhromaždenie približne dvoch tisícok ľudí 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa práve začalo pokojne rozchádzať, keď proti nim zasiahli špeciálne jednotky polície vtedajšej verejnej bezpečnosti „VB“. Prilby, štíty, dlhé obušky. Polícia nasadila aj dve vodné delá, hoci už predtým kropili ľudí prúdmi vody vozidlá technických služieb a vozidlá VB rozháňali zhromaždených občanov nájazdmi do davu.

Dnes, s odstupom času veriac vo Veľký piatok, ktorým sme sa snažili získať vytúženú slobodu, môžeme konštatovať, ako keby sloboda ani neprišla a stále nás aj v súčasnosti skúša.
Súčasná sloboda je doslovne obklopená zlom. Na Slovensku sa opäť skončila sloboda prejavu, ktorá sa súčasne popiera vládnou mocou pod pojmom trestanie slovenských občanov za tzv. extrémizmus. Do našej tradičnej kultúry prichádza silnejúci islam, ktorý podporujú súčasní politici cez skrytý humanizmus a pomoc imigrantom. Táto prichádzajúca kultúra je nezlučiteľná s kresťanstvom ako vierou lásky, nehovoriac o snahách likvidovať u nás tradičnú kresťanskú rodinu.

Príďme odprosiť za urážky Ježiša Krista, Cirkvi a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie so slovenskými zástavami, heslami a transparentmi. Bude to náš tichý protest proti vláde a parlamentu, ktorý nám berie našu vieru a slobodu (proti predstaviteľom koalície – vládnej moci), ktorí zavádzajú v Slovenskej republike režim diktatúry.

Dajme SPOLOČNE ZA SLOVENSKO najavo, že sme súdržní a nedovolíme si vziať našu tradičnú kultúru, nedovolíme, aby dochádzalo k výsmechu a hanobeniu kresťanskej Cirkvi, kresťanských symbolov, Panny Márie a symbolov Slovenskej štátnosti.

Je čas opäť sa spamätať, aby sa súčasná tzv. sloboda nestala až otroctvom.

História sa opakuje a slovenský ľud by sa mal sceliť za práva slovenského národa žijúc vo vlastnom štáte s vlastnými pravidlami.
Pozrime sa, ako nás utláčali v období rokov 1988 a 1989. Dnes sa to opakuje.
Nastal čas opäť povstať za našu slobodu bez diktátu prichádzajúceho zla či už z nášho územia, ale i zo zahraničia. S našou láskou k vlasti a k viere zvíťazíme.

Príďte v sobotu 25. marca 2017 o 17:30 hod na Rybné námestie v Bratislave k Morovému stĺpu a odtiaľ pôjdeme spoločne na susedné Hviezdoslavovo námestie.

Pozrime sa spoločne, ako nás utláčali v časoch 1988-1989. Dnes sa to opakuje!