Štát navrhuje zvýšenie poplatkov za skládkovanie, samosprávy sú proti

Štát navrhuje zvýšenie poplatkov za skládkovanie, samosprávy sú proti

Ministerstvo životného prostredia navrhuje v novom návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, aby sa od roku 2019 zvýšili poplatky za skládkovanie. Samosprávy majú výhrady.

Združenie miest a obcí (ZMOS) považuje opatrenie za nesystémové. Viackrát deklarovalo, že nie je preukázaný priamy súvis medzi zvýšením poplatkov za uloženie odpadov na skládku a znížením miery skládkovania. Žiada, aby štát priamo v zákone vytvoril mechanizmus na monitorovanie prínosov. Samotné poplatky žiadajú samosprávy znížiť. Za nesystémové považujú aj to, že poplatok má byť príjmom štátneho envirofondu.

Preto žiadajú, aby z týchto príjmov bola zo strany fondu zabezpečená plošná pomoc pre mestá a obce tak, aby podporili prevádzkové náklady triedeného zberu a zhodnocovania komunálnych odpadov. Súčasný návrh nie je pre mestá i a obce, ktoré vykazujú vysoké percento triedenia, motivačný.

Cieľom návrhu zákona z dielne ministerstva životného prostredia je znevýhodniť skládkovanie odpadov, ktoré je posledné v hierarchii odpadového hospodárstva. Výška poplatku za uloženie odpadu na skládku by mala závisieť od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.

(iri)

Foto zdroj: http://www.margecany.info/rozvoj/projekty/zberny-dvor/