Štátna myšlienková polícia v Nemecku

Štátna myšlienková polícia v Nemecku

Nemecká vláda schválila začiatkom apríla nový zákon, ktorý má zamedziť šíreniu nenávisti a falošných správ na internete. Novelou zákona by mali sociálne siete, akými sú napríklad Twitter alebo Facebook čeliť vysokým pokutám v prípade, ak neodstránia nevhodný obsah. Kritici túto legislatívu považujú za porušenie slobody prejavu.

Návrh zákona predstavený nemeckým ministrom spravodlivosti Heikom Maasom má sociálne siete nútiť prijať väčšiu zodpovednosť za obsah odoslaný ich užívateľmi. Maas tieto spoločnosti varoval, že v prípade ak sa im nepodarí odstrániť takýto obsah v lehote stanovenej v novom návrhu zákona, budú čeliť pokute až do výšky 50 miliónov eur. Obsah by mal byť podľa novely odstránený 24 hodín po tom, ako bol nahlásený užívateľmi, zatiaľ čo obsah, ktorý nie je urážlivý, by mal byť preskúmaný a odstránený počas jedného týždňa. Ak sa, samozrejme, potvrdí jeho protiprávnosť.

Legislatíva tiež zdôrazňuje, že orgány by mali prijať “opatrný prístup” k pokutovaniu internetových gigantov. Týkať by sa to malo prípadov, keď sa pravidelne nedarí odstrániť explicitne urážlivý obsah. Sociálne siete by nemali byť potrestané, ak sa porušenie nových predpisov bude týkať niektorých “zvláštnych prípadov”.

Zoznam nevhodného obsahu zahŕňa rôzne formy šírenia a podnecovania k nenávisti, falošné správy, ohováranie, hanobenie, ako aj detskú pornografiu a aktivity súvisiace s terorizmom. Avšak úloha identifikovať, skúmať a odstránniť zmienený obsah, je v skutočnosti zverená správcom sociálnych sietí a samotným užívateľom. De facto to znamená, že v tomto prípade bude uplatnený systém myšlienkovej polície, ktorý sa bude týkať užívateľa aj správcu.

Zákon tiež ukladá sociálnym sieťam povinnosť poskytnúť užívateľom reklamačný proces v prípade žalovateľného obsahu. Internetové giganty majú podľa novely poskytnúť nemeckým orgánom správu o tom, koľko sťažností dostanú, ako aj koľko urážlivých príspevkov odstránia a ako rýchlo. Správa má byť poskytnutá raz za tri mesiace a musí obsahovať údaje o tom, koľko zamestnancov sociálnych sietí má za úlohu preverovanie urážlivého obsahu.

Novela zákona vyvolala zo strany opozičných politikov, mediálnych spoločností a rôznych aktivistov vlnu kritiky. Podľa Renate Kuenast, právnej expertky Strany zelených, legislatíva účinne obmedzuje slobodu prejavu. Šéfka kanála YouTube v tejto súvislosti vyjadrila obavu, že sociálne siete zo strachu pred sankciami budú “odstraňovať obsah, ktorý by nemal byť odstránený.”

Združenie nemeckých vydavateľov (VDZ) návrh ministra spravodlivosti odsúdilo a označilo ho ako pokus vytvoriť “štátnom vnútenú myšlienkovú políciu.”

Vo svojich reakciách Heiko Maas uznal, že sloboda prejavu má v demokracii obrovský význam, no zároveň dodal, že “sloboda prejavu sa končí tam, kde trestné právo začína.

Podľa nemeckých médií, parlament plánuje nový zákon schváliť ešte pred letnými prázdninami. Niektorí kritici toto “náhlenie” vysvetľujú túžbou vlády uzákoniť návrh ešte pred septembrovými voľbami.

Za zmienku v tejto súvislosti stojí krátka pasáž zo známeho antiutopického románu Georgea Orwella 1984: Winston začína pátrať, aký bol život pred nastolením diktatúry Strany a myslí si, že nebol taký, ako ho ukazuje oficiálna propaganda. … Začína si písať denník. Dobre ale vie, že ho na každom kroku aj v súkromí sleduje myšlienková polícia pomocou všadeprítomnej techniky. Rovnako ako všetkých ostatných členov Strany. Myšlienky proti Strane sú myšlienkový zločin, ktorý sa tvrdo trestá. A človeka môže prezradiť aj samotný výraz tváre, mimovoľný tik, či hovorenie zo spánku. Deti sú v straníckej organizácii vychovávané tak, aby pri najmenšom podozrení udávali svojich rodičov.” Myslíme si, že uvedený text je plnohodnotným komentárom k tejto téme…

Foto zdroj: http://derwaechter.net/correctiv-org-wird-zur-fake-news-polizei-deutschland-auf-facebook-ernannt
http://www.lidovky.cz/mrazive-presny-roman-1984-zustava-aktualni-i-dnes-ftj-/kultura.aspx?c=A090608_195416_ln_kultura_mpr

(tom)