Stredoslováci protestujú proti kamiónom v mestách či obciach

Stredoslováci protestujú proti kamiónom v mestách či obciach

Nechceme kamióny pod našimi oknami – to je názov ďalšej z plánovaných akcií Iniciatívy stredné Slovensko, ktorou poukazujú obyvatelia regiónu na kolabujúcu dopravu. Do protestných akcií v stredu 29. novembra sa zapoja viaceré stredoslovenské mestá a občania uzavrú kritické úseky ciest.

Nedostatočná dopravná infraštruktúra na strednom Slovensku spojila primátorov a starostov, ktorí 30. mája založili otvorené združenie Iniciatíva stredné Slovensko. Jeho cieľom je vyvinúť tlak na vládu, ministerstvo dopravy a Národnú diaľničnú spoločnosť, aby sa dobudovala moderná cestná sieť a severo-južné prepojenie Slovenska. Prepojenie severu s juhom predstavuje cestné spojenie Trstená – Dolný Kubín – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Šahy.

Súčasťou plánovanej akcie je aj programová konferencia v Banskej Bystrici za účasti všetkých členov združenia a predstaviteľov Združenia miest a obcí. Vedenie mesta zároveň vyzýva obyvateľov, aby sa pridali k iniciatíve a zablokovaním prechodov pre chodcov a dali tak najavo, že je pre nich dôležité dobudovanie kvalitnej cestnej infraštruktúry. Z niektorých banskobystrických mestských častí sa stali tranzitné koridory pre kamiónovú dopravu, ktorá výrazne znižuje kvalitu života. Členovia iniciatívy už stihli začať zbierať podpisy pod petíciu, ktorou požadujú od kompetentných konkrétne riešenia.

Protesty občanov voči neschopnosti štátu dobudovať cestnú infraštruktúru poukazujú na to, že napriek sľubom politických garnitúr kamiónová doprava dlhodobo smeruje cez obce, mestá či sídliská. V postihnutých úsekoch je nielen rizikom prejsť cez cestu, ale ťažké kamióny sa podpisujú aj pod poškodzovanie domov a bytov ľudí, zvyšovaním emisií sa devastuje životné prostredie a  celkovo sa znižuje kvalita života.

Foto zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/178911/levice-tekovske-luzany-evakuovali-a-uzatvorili-pre-nehodu-kamionu/

(iri)