Stretnutie Roberta Bačinského s obyvateľmi Sobraniec

Stretnutie Roberta Bačinského s obyvateľmi Sobraniec

Občiansky kandidát na post predsedu KSK (Košického samosprávneho kraja) číslo jeden na kandidátnej listine Robert Bačinský zavítal v stredu 11. októbra do šesťtisícového mesta Sobrance, ktoré je najvzdialenejším okresným mestom Košického kraja a nachádza sa neďaleko štátnych hraníc s Ukrajinou.

Verejné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Centra voľného času (CVC) od osemnástej hodiny a trvalo zhruba štyri hodiny. Napriek istým obštrukciám zo strany vedenia mesta, týkajúcich sa verejnej propagácie tejto akcie, bola účasť pomerne slušná a skôr ako kvantita zúčastnených, milo prekvapila najmä kvalita prebiehajúcej debaty. Nielen zo strany samotných diskutérov, medzi ktorými boli aj právnici Roman Ruhig, Ján Garaj ako nezávislý kandidát na post predsedu PSK, či pani Judita Lašáková. Pozorovateľov prekvapili presne cielené, konštruktívne, ba priam filozofické otázky od obyvateľov mesta a okolitých dedín.

Kandidát Bačinský predstavil svoj volebný program “DESATORO pre Košický samosprávny kraj“, v ktorom uviedol náčrt svojich myšlienok a predstavy o možnostiach budúceho riadenia kraja pod jeho prípadným vedením. Okrem toho prezentoval návrhy zmien v každodenných oblastiach spoločenského života bežných občanov kraja a ich potrieb.

VOLEBNÝ PROGRAM

http://robertbacinsky.sk/volebny-program/

Azda najsympatickejším vyhlásením zo strany Roberta Bačinského bol jeho sľub občanom KSK. V prípade zvolenia do úradu sa chce zmluvne zaviazať voči všetkým občanom Košického kraja tým, „že ak by som spreneveril čo i len jediný cent z finančných prostriedkov KSK, v tom momente s okamžitou platnosťou sa vzdám občanmi udeleného mandátu“. Tento zmluvný záväzok by predstavovala – „Zmluva o hmotnej zodpovednosti“.

Po samotnom stretnutí bol záujem zo strany zúčastnených občanov o osobnú konverzáciu pred budovou CVC s diskutérmi očividný, bolo ch nemálo.

Autor článku dodáva:

Ja ako rodák z mesta Sobrance som bol nemilo prekvapený konaním predstaviteľov vedenia mesta a  podnikateľského sektora pri (ne)spolupráci s organizačným štábom. Naopak, samotný priebeh profesionálne zvládnutého stretnutia, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére, a tiež vysoká úroveň niekoľkohodinovej diskusie jednoznačne ukázali, že i ľudia na opačnej strane štátu ako je sídlo NR SR, majú záujem o politiku a vedia predniesť svoje názory, požiadavky a návrhy.


Zdroj foto:

(ill)