Študenti troch univerzít z dvoch krajín chcú oživiť Obchodnú ulici v Bratislave

Študenti troch univerzít z dvoch krajín chcú oživiť Obchodnú ulici v Bratislave

Súťažné zadanie pre zmiešané tímy študentov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, z Masarykovej univerzity a Vysokého učení technického v Brne sleduje trendy v oblasti Smart city v kontexte historických súvislosti.

Súťažiaci hľadajú spoločný postup pri premene Obchodnej ulice ako aj priestranstva pred známym veľkým hotelom v jej blízkosti. Tento rok sa súťažná úloha skvalitnenia a komplexného riešenia rozšírila napríklad o hospodárenie so zrážkovou vodou či riešenia otázky bezdomovcov. Aktuálny ročník medziuniverzitnej súťaže Muniss sa skončí v máji a víťazi aj so svojimi nápadmi budú predstavení v júni.

Obchodná ulica, pôvodne Schondorfská, počas prvej republiky Uhorská, po vojne Molotovova vznikla ako hlavná ulica bývalého Schondorfského predmestia. Domy sú postavené v 18. storočí až po súčasnosť. Bola súčasťou celomestského Korza, žiaľ, život sa z nej po presunutí zákazníkov do veľkých obchodných domov mimo centra Bratislavy, akosi vytráca. Možno práve inovatívne riešenia študentov do nej vnesú nové impulzy a oživenie.

(iri)

Foto zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%A1_ulica_(Bratislava)