Sú už aj štyridsiatnici príliš starí pre zamestnávateľov?

Sú už aj štyridsiatnici príliš starí pre zamestnávateľov?

Ľudia nad päťdesiat rokov majú dlhodobo vážny problém nájsť si prácu. Podľa najnovších zistení Inštitútu trvalého rozvoja 40+ však majú tento problém už ľudia po štyridsiatke. Preto spúšťa prieskum, v ktorom mapuje skúsenosti ľudí vo veku nad štyridsať rokov s hľadaním si zamestnania.

Už teraz je zo štatistík jasné, že polovica štyridsiatnikov a starších si hľadá prácu od šesť mesiacov do jedného roka. Z médií sa dozvedáme, že chýbajú odborníci. Zamestnávatelia však často nastavujú podmienky tak, že im vedia vyhovieť len ľudia do štyridsiatky. Znevýhodňovanie ľudí v tomto veku potvrdzuje aj RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc. zo Slovenskej akadémie vied.

Podľa neho slovenský trh práce požaduje ideálnych pracovníkov, teda v ideálnom veku, s ideálnou praxou, ideálnym vzdelaním. Reálne takýchto formálne ideálnych pracovníkov niet a na druhej strane formálne ideálny pracovník nemusí byť najlepším.

Inštitút podporuje ľudí po štyridsiatke a starších a považuje ľudí práve v tomto veku na vrchole pracovných skúseností, zručností a energie. Trh práce je práve preto potrebné korigovať. Čím sú ľudia starší, tým ťažšie si prácu hľadajú a sú na trhu práce konfrontovaní s vekovou diskrimináciou.

(iri)

Foto zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/312627/cisla-zamestnanosti-vylepsili-na-papieri-cez-aktivacne-prace-a-pn-ky/