Svätý Martin už nechodieva na bielom koni, mnoho dobrých zvykov však zostáva

Medzi slovenskými ľudovými zvykmi sa svätý Martin oslavoval najmä dobre vykŕmenou upečenou, tzv. svätomartinskou husou. Pôvod spojitosti medzi svätým Martinom a husou môžeme nájsť v dvoch legendách. Prvá hovorí, že husi Martina pri kázaní toľko rušili, že teraz pykajú na pekáči, druhá, že Martin sa pred svojou voľbou biskupa zo skromnosti skrýval v husacom obydlí, ale husi ho svojím gáganím prezradili.

V slovenských zvykoch malo rozdeľovanie upečeného mäsa určené poradie. Najnižší sluha dostal krídlo, aby vraj pri práci lietal, vyšší sluha stehno, hospodár si sám nechal zvyšok. Koža z husých nôh sa dávala pod nohy, aby sa nepotili, alebo medzi prsty, aby sa nerobili kurie oká.

Známe bolo tiež svätomartinské pečivo. Okrem husi sa podávali svätomartinské rožky, rohy alebo podkovy. Martinskými rohmi dievčatá obdarovali svojich chlapcov. Veľkým rožkom plneným makom alebo lekvárom bol obdarovaný zo služby odchádzajúci čeľadník alebo slúžka, pretože práve vtedy väčšina z nich menila službu a dostávala za svoju prácu mzdu.

V dnešných zvykoch sa jesenné husacie hody stále zachovali, k tomu sa pridáva vo vinohradníckych oblastiach aj svätenie mladých vín.

Svätý Martin je patrónom vojakov, koňov, jazdcov, husí a vinárov. Najčastejšie býva zobrazený na koni s polovicou plášťa a so žobrákom. Narodil sa v roku 316 ako syn pohanského rímskeho dôstojníka a stal sa vojakom cisárskeho jazdectva. Legenda hovorí, že počas jednej chladnej noci v Amiens videl premrznutého nahého žobráka. Neváhal a mečom rozťal svoj plášť na dve polovice, z ktorých jednu podal žobrákovi. Nasledujúcu noc sa mu zjavil Kristus oblečený práve do polovice jeho plášťa. Vďaka tejto udalosti je považovaný za ochrancu pred chudobou a po tomto zjavení sa dal pokrstiť.

Foto zdroj: http://www.praha3.cz/getFile/id:209170/lastUpdateDate:2016-11-14%2009%3A41%3A54/image.jpg

 (iri)