Takmer štvrtinu nezamestnaných u nás tvoria mladí ľudia do 29 rokov

Takmer štvrtinu nezamestnaných u nás tvoria mladí ľudia do 29 rokov

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z celkového počtu 197,3 tisíc nezamestnaných tvorili ku koncu januára 46,9 tisíc osôb mladí nezamestnaní. Do dvadsať rokov je na Slovensku 6,3 tisíc nezamestnaných, vo vekovej kategórii od 20 do 24 rokov 18,3 tisíc a vyše 22,2 tisíc má od 25 do 30 rokov.

Vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov je nezamestnaných 23,3 tisíc, medzi 35. a 29. rokom veku je bez práce 24,2 tisíc uchádzačov, od 40 do 44 rokov 24,3 tisíc ľudí, od 45 do 49 bolo v evidencii úradov práce 21,3 tisíc uchádzačov. Najviac uchádzačov o prácu vo veku do 29 rokov bolo ku koncu januára evidovaných v prešovskom a košickom kraji. Tretí najhorší kraj v ukazovateli nezamestnanosti mladých je banskobystrický kraj. Najmenej problémov so zamestnávaním mladých ľudí má trnavský a bratislavský kraj.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku oproti decembru poklesla o 0,06 percentuálneho bodu na 5,88 percent. Januárový pokles súvisí s tým, že sa od začiatku roka zvýšil počet ekonomicky aktívnych obyvateľov, z ktorého sa percento miery nezamestnanosti počíta. Medziročne počet uchádzačov, ktorý by mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 72 380 osôb.

(iri)

Foto zdroj: http://4liberty.eu/governmental-attempts-to-reduce-unemployment-in-the-czech-republic/