Testom vyhovel zo štrnástich druhov bicyklov len jeden

Testom vyhovel zo štrnástich druhov bicyklov len jeden

Testom, ktoré na základe noriem urobil Technický skúšobný ústav Piešťany, nevyhovela väčšina zo skúšaných bicyklov. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) preverila päť druhov horských bicyklov, päť druhov bicyklov pre malé deti a štyri na elektrický pohon.

Tri druhy bicyklov zo štrnástich mali natoľko závažné nedostatky, že sú nebezpečnými výrobkami. Desať druhov nespĺňalo požadované technické požiadavky, nie sú však rizikové. Testom úplne vyhovel len jeden druh bicykla. Podľa inšpekcie ide o závažné negatívne zistenie. SOI plánuje pokračovať v kontrolách, či vlastnosti, ktoré výrobcovia deklarujú, naozaj ich výrobky aj majú.

Podľa testov Technického skúšobného ústavu takmer 93 percent skúšaných vzoriek nebolo v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na tieto výrobky. V súvislosti s obľúbenosťou bicyklov či na šport alebo ako dopravného prostriedku v meste i na vidieku je toto číslo hrozivé.

(iri)

Ilustračné foto autor