Treba petíciu k ústavnému článku o hmotnoprávnej zodpovednosti verejných činiteľov

Ako právnik sa Roman RUHIG vyjadruje k politickým a spoločenským témam. Nielen kriticky, ale aj konštruktívne, teda smerom k pozitívnym výsledkom snaženia sa bežných občanov, ktorí už majú plné zuby partokracie, plutokracie a teda aj kleptokracie.

Môžete vysvetliť, čo konkrétne výrazy znamenajú?

Kleptokracia je vláda najzvrhlejších megalomanov. Inak povedané, je to skupina chorobne kradnúcich jedincov a skupín. Tie majú v rámci plutokracie, teda superboháčov pod palcom všetky zložky štátnej správy. Aj pod pláštikom zdanlivej demokracie, hrajú svoje hry a kupujú si poslancov, starostov, primátorov a vlastne kohokoľvek. Zakladajú a rozpúšťajú si politické strany, ako sa im zapáči. Ak sa niekto znepáči, ide z kola von…

Je to, čo nazývate plutokracia,  vari nejaká neviditeľná trieda, ktorá patrí do konšpiračných teórií pre stredne pokročilých?

Netreba to zľahčovať. Z hľadiska sociológie, histórie a práva, spoločenské vrstvy plutokracie a partokracie sú tu od antiky. Všetky staroveké ríše na území (nielen) Európy na to doplatili vlastným zánikom. Naši predkovia síce nemali počítače a mobily, ale neboli oproti nám o nič hlúpejší. Napriek tomu chamtivosť a korupcia počas celých dejín Európy rozkladali spoločenské systémy  aj celé štáty. Výsledkom boli vojny, nespočetné množstvá zabitých a zranených, morálny rozklad európskej civilizácie. Mor roznášaný potkanmi bol už len dôsledkom hrozných hier mocných, ktorí sa potom zrazu stali ne-mocní…

Hovoríte často najmä o korupcii oficiálnych orgánov štátu, v ktorom žijeme. Máte svoj názor, ale – necítite sa ako rytier bez zbraní, keď chcete upozorniť na súčasné neprávosti okolo nás?

Nemám iné zbrane, ako svoju schopnosť vyjadriť vlastný názor. Na nejeden môj otvorený príspevok na sociálnej sieti reagovalo skutočne veľké množstvo ľudí, ktorí poukazujú na to, že sú nespokojní so súčasným dianím na Slovensku. Niektorí už chcú ísť aj do ulíc a majú v tom možno pravdu. Ale skutočnosť je taká, že do tých ulíc opäť pôjde azda niekoľko stoviek či možno pár tisíc ľudí. Je to veľa, je to málo? Nie som ten, kto chce nepokoje. Ale ja sám som nepokojný, keď vidím, čo sa tu okolo nás deje.

Možno nie ste sám, kto je nepokojný, ale aj nespokojný. Máme predsa demokraciu a voľby. Nedá sa počkať a ísť medzi ľudí s programom, ktorý ich osloví?

Lenže my práve chceme chodiť medzi ľudí s tým, že ideme posilniť demokratické princípy. Zväčša sa to ale napokon skončí tak, že policajtov, členov SIS a NAKA je tam viac, ako nespokojných občanov. Nečudo potom, že prostí ľudia sa boja vzoprieť sa tvárou v tvár skrytým aj uniformovaným ozbrojeným zložkám a obávajú sa perzekúcie. Ja chápem aj tých, ktorí majú strach. Nie všetci sú dosť odvážni ísť do ulíc, ba niektorí ani nemajú na cestu, aby sa zúčastnili protestov. Lenže bezmocnosť občanov posilňuje zlovôľu tyranov. To sme tu už mali a znova to nesmieme dopustiť!

Dnes sa ešte zatiaľ dá komunikovať s verejnosťou aj cez systémy, ktoré sa kedysi volali masmédiá. Najprv boli vyslovene štátne, teraz sú väčšinou súkromné. Môžete cez ne osloviť občanov aj vy so svojimi názormi?

Zatiaľ to tak nebolo v rámci slobodnej výmeny názorov v systéme verejného mediálneho priestoru. Budem sa so svojimi spolupracovníkmi o to pokúšať. Niekoľko rokov okupoval debatný krúžok verejnej televízie jeden mediálny „guru“, teraz je tam opäť niekoľko rokov druhý. Pozývali si vždy do diskusií len tých, čo im vyhovovali. Som zvedavý, čo urobí súčasný šéf supermédia. Podľa ústavy žijeme v demokracii, čiže aj médiá verejnej služby podľa toho majú poskytovať primeraný priestor rôznym názorovým prúdom, teda žijem s nádejou, že sa do priestoru ovládaného štátom v rozhlase a televízii raz (a vari nielen raz) dostaneme na živú debatu…

Otvorili by ste v takej debate či besede aj otázku petícií a referenda?

Určite áno. Je to o pôsobení priamej demokracie cez vôľu občanov na osudy občanov. Tak to má v demokracii byť.

Kam by to malo smerovať v blízkom období?

Pokiaľ by sa našlo dosť ľudí, čo súhlasia, navrhnem jedno z riešení, ako dosiahnuť zavedenie hmotnej zodpovednosti pre všetkých tých v štátnej a verejnej správe, ktorí rozhodujú o právach a právom chránených záujmoch občanov SR. Ide o doslovne všetkých vo vláde, v parlamente, sudcov, primátorov, starostov, proste všetkých tých, ktorí dnes beztrestne rozhodujú o našich právach a v konečnom dôsledku aj o osudoch občanov tohto štátu.

To znie dosť razantne, ale ako to má vyzerať v praxi?

Jedno z riešení je petícia za vyhlásenie referenda na prijatie ústavného článku v našej ústave s takýmto znením: „Každý verejný činiteľ, pracujúci v štátnej správe, verejnej správe a samospráve, ktorý rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch právnických a fyzických osôb (občanov SR), je hmotnoprávne zodpovedný za škody spôsobené nezákonným rozhodnutím vo výške celého osobného majetku a trestnoprávne sa odsudzuje na 10 rokov nepodmienečného trestu odňatia slobody “ . Samozrejme, že po dokázaní viny, bez akýchkoľvek politických vplyvov.
Ak sa zozbiera dostatok súhlasných podpisov, môžeme sa spoločne pustiť do naplnenia jasného a nanajvýš aktuálneho cieľa, ktorým je odstránenie korupcie, byrokracie a rozkrádania Slovenska.

(rkh)