Treba zlepšiť obraz slovenských podnikateľov v očiach verejnosti a prestať sa klaňať zahraničným

Treba zlepšiť obraz slovenských podnikateľov v očiach verejnosti a prestať sa klaňať zahraničným

Združenie podnikateľov si dalo ako tohtoročnú prioritu zlepšenie obrazu podnikateľov v očiach slovenskej verejnosti. Mnohí si totiž neuvedomujú, že práve domáca podnikateľské sféra je rozhodujúcim článkom prosperity štátu.

V rámci kampane chce združenie osloviť aj mlčiacu a pasívnu väčšinu podnikateľov, vyzdvihnúť úspešné slovenské firmy, výrobcov aj jednotlivcov. Zároveň generálna rada združenia kritizuje navrhované príplatky za nočnú prácu a sviatky. Podľa nej je zákon zlý a z dôvodu množstva výnimiek neprehľadný a veľmi ťažko realizovateľný.

Zdá sa, že u nás doma nie je Slovák prorokom. Tešíme sa z príchodu zahraničných podnikov so zahraničnými majiteľmi, ktoré podporujeme z našich daní, tvárime sa, ako by bolo cťou pracovať na montážnej linke, pričom tradičné povolania a remeslá pomaly zanikajú, tvorivosť ľudí nahrádza uniformita. Ide síce o kvalifikovanú prácu, ale tvorivosť je vyhradená iným – tým, ktorí výrobky vymýšľajú, inovujú, nie tým, čo stoja pri linke.

(iri)

Foto zdroj: http://amis-paul-feller.com/liens/