Trenčín podal 19 projektov, podpora EU je istá zatiaľ pre štyri z nich

Trenčín podal 19 projektov, podpora EU je istá zatiaľ pre štyri z nich

V roku 2017 podalo mesto Trenčín 19 projektov – napríklad na cyklotrasy, zelenú infraštruktúru či modernizáciu škôl. Podpora bola v závere roka istá pre štyri, ďalšie rozhodnutia prídu po Novom roku.

V decembri minulého roku pri hodnotení žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v rámci Slovenska 14 projektov zameraných na rozvoj cykloturistickej infraštruktúry, dva z nich v Trenčíne.

Už v novembri schválilo ministerstvo Trenčínu 576 tisíc eur na vypracovanie komplexného strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín, ktorý rieši motorovú i nemotorovú dopravu ako celok s analýzou súčasného stavu, stanoví vízie, ciele a zámery, vyberie vhodné opatrenia.

Na program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika získalo mesto ako partner projektu TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime európske tradície 508 tisíc eur na výstavbu cesty od Pamätníka umučených na Brezine po vstup na Trenčiansky hrad cez Južné opevnenie. Cestu rozšíria a mal by po nej premávať aj vláčik.

(iri)

Foto zdroj: http://www.bratislava-guide.sk/tours/trips-excursions/private-day-trips/trencin-&-piestany/