Trnava získala za minulý rok ocenenie Mesto stromov

Trnava získala za minulý rok ocenenie Mesto stromov

Samospráva vyčlenila na rok 2018 na tento účel 50-tisíc eur, v minulom roku investovali do výsadby 80-tisíc eur. Zakladajú nové aleje a revitalizujú aj staré. Titul Trnave udelila Európska arboristická rada (EAC) za snahu a starostlivosť o zeleň.

V súčasnosti magistrát spracúva presné počty vysadených stromov, je ich približne sedemsto. V roku 2014 pribudlo v meste 815 stromov, v roku 2015 až 1194 stromov, v roku 2016 ich bolo 514. Trnava sa dlhodobo snaží rozširovať v meste zeleň. V poslednom čase sa sústreďovala na zahusťovanie existujúcej zelene a tento rok sa sústredí na vyhľadávanie väčších voľných plôch vhodných a výsadbu.

Umiestnenie stromu na vybranom mieste nie je vždy jednoduché, limitujú ho napríklad majetkové pomery pozemku, nie každý verejne prístupný pozemok je majetkom mesta. Ďalšími faktormi sú veľkosť priestranstva – či stačí na zakorenenie stromu. Dôležité je aj rozloženie sietí – káble či kanály by obmedzovali koreňový systém a znemožňovali by aj opravu či výmenu týchto zariadení. Pokračovať bude aj výsadba stromov na sídliskách podľa požiadaviek občanov.

(iri)

Foto zdroj: http://www.trnava.sk/sk/aktualita/vysad-si-svoj-strom-na-druzbe-alebo-lincianskej