Tŕnisté cesty školstva

Tŕnisté cesty školstva

Pred niekoľkými rokmi bola slovenská vzdelanosť prinajmenšom európskou špičkou. Aj v konfrontácii so zámorím naši stredoškoláci aj vysokoškoláci žali vavríny a mladí vedci a technici boli na trhu práce silným kalibrom. Teraz zaostávame…  Vo výskume funkčnej gramotnosti slovenskí žiaci dosiahli výkon 445 bodov, a teda priemerné skóre pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Nižší výkon ako Slovensko dosiahlo iba Čile. Rovnako dopadli aj naši graduovaní, ktorí vykázali nižšiu gramotnosť než absolventi vysokých škôl z Austrálie, Kanady a USA.

Adam Smith v Bohatstve národov napísal, že sú dva vnútorné faktory hospodárskeho úspechu: podiel ekonomicky činných ľudí v obyvateľstve a fortieľ, s ktorým je práca vykonávaná. Dnes ide o to isté – ľudia, ktorí prácu fortieľne nevykonávajú, ju v globálnom hospodárstve nenájdu.

 Záchranu vidí vláda v čiastočnej regulácii stredoškolského štúdia. Isto, máme škôl azda aj veľa. Máme aj spleť študijných odborov. Ministerstvo síce pomaly mení osnovy aj štruktúru, to je však málo a trvá to dlho. Odborníci deklarujú, že 21. storočie bude storočím sústružníkov, frézarov a iných čiernych remesiel. My ostatní čítame chmúrne prognózy, že čoskoro tretina a možno iba štvrtina práceschopných bude môcť pracovať. Z tejto lineárnej extrapolácie vyplýva, že väčšina ľudí bude zamestnaná v povolaniach, ktoré dnes neexistujú. S predstavou školstva ako definitívnej profesijnej prípravy sa musíme rozlúčiť.

Keď obuvník alebo lekár vykonáva kvalifikovane povolanie, znamená to, že si osvojil mnohonásobne viac vedomostí a zručností, než ktorými ho kedysi mohla vybaviť škola. Tie budú vlastne už len prípravkami na celoživotné vzdelávanie, ktoré nikdy nie je úplné ani dokončené. Normatívne školy teda musia byť nahradené školami inšpiratívnymi. Informácie budú stále lacnejšie, bude ich viac a cenu budú mať iba schopnosti a zručnosti ako s nimi zaobchádzať: abstrakcia, systémové myslenie, komunikácia a tímová práca.

 Priemysel drilu a reglementácie sú v postindustriálnej ére nahrádzané zákazkovou výrobou originality. A klasický kapitál bude stále výraznejšie nahradzovaný kapitálom intelektuálnym. Preto sa školy budú musieť radikálne premeniť a prispôsobiť sa potrebám praxe,  technickému a technologickému vývoju.

Foto zdroj:https://europskenoviny.sk/skolstvo/

(ebu)