Tvrdý postoj Bruselu voči Británii

Tvrdý postoj Bruselu voči Británii

Británia by mohla splácať svoje záväzky voči Bruselu aj niekoľko rokov po Brexite. Uvádza sa to v uniknutom dokumente, kde sa píše, že Londýn by aj naďalej podliehal súdnym orgánom EÚ. Rovnako by mu vyplývala povinnosť umiestniť na svojom území rodinných príslušníkov utečencov nachádzajúcich sa v Európe.

Súbor požiadaviek, ktoré získal portál Politico Europe, obsahuje kľúčové usmernenia pre hlavného vyjednávača EÚ v otázkach Brexitu Michela Barniera. Ten by mal začať viesť rozhovory s Londýnom po uskutočnení predčasných volieb vo Veľkej Británii, naplánovaných na 8. júna.

Očakáva sa, že Európska komisia (EK) bude trvať na tom, aby Spojené kráľovstvo vyrovnalo rozvodový účet v eurách a nie v librách. Dôvodom je zamedziť riziku menových výkyvov a zároveň zabezpečiť, že Británia bude znášať riziko.

Osemstránkový dokument nehovorí o tom, akej sumy sa vyrovnanie bude týkať. Uvádza sa v ňom však to, že “Spojené kráľovstvo musí uznať svoj podiel na financovaní všetkých záväzkov, na ktorých sa podieľalo počas svojho členstva v Únii.”

Zmluva o vystúpení Británie by mala stanoviť celkovú sumu pokrytia finančných záväzkov. Harmonogram ročných platieb by mohol pokračovať aj po roku 2019.

Predstavitelia EÚ už predtým tvrdili, že rozvod môže dosiahnuť sumu 60 miliárd eur. Predstavitelia Spojeného kráľovstva sa však jasne vyjadrili, že to nepovažujú za dlžnú sumu.

Britskí ministri dokonca predstavili plán, ktorého výsledkom by malo byť, že Únia bude musieť zaplatiť Spojenému kráľovstvu. Dôvodom má byť fakt, že niektoré z britských finančných aktív v hodnote 9 miliárd libier sú v súčasnosti v bruselskej pokladnici.

Ďalšia analýza, o ktorej sa zmienil denník Telegraph, hovorí o ďalších 14 miliardách libier. Tie má Londýn v Európe vo forme nehnuteľností, budov veľvyslanectiev, hotovosti a investícií.

Národné noviny o tejto téme písali tu http://narodnenoviny.sk/platit-britanii-za-brexit-alebo-neplatit/

Európska únia už začala v dôsledku odchodu Británie z EÚ oficiálne zmrazovať vzájomné zmluvy s britskými spoločnosťami. Zároveň povzbudzuje podniky z Veľkej Británie, aby sa presťahovali na kontinent.

V smernici sa tiež píše, aby Európsky súdny dvor mal právomoc nad určitými spormi, ktoré vyplývajú z dohody o odstúpení od zmluvy. Súhlas s takýmto znením by bol v rozpore s prísľubom Theresy Mayovej “ukončiť právomoc EÚ nad britskou jurisdikciou.”

Britskí predstavitelia volajú po potrebe dosiahnuť širokú dohodu vo vzájomných právach. Dokument však hovorí, že EÚ bude požadovať vysokú úroveň právnej istoty predtým, než prejde k rokovaniam o usporiadaní budúcich vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Očakáva sa, že rozsudok o konečnom finančnom vyrovnaní bude patriť k najťažším rokovacím bodom medzi Bruselom a Londýnom.

Foto zdroj:http://theduran.com/brexit-british-pm-signs-the-longest-letter-of-intent-in-history/

(tom)