Týždeň slovenských knižníc prezentuje knihy a propaguje čítanie

Na Slovensku je takmer štyri tisíc registrovaných knižníc a v ich fondoch je necelých 40 miliónov zväzkov kníh. Týždeň knižníc 2018, ktorý sa začal dnes, v pondelok 5. marca a potrvá do piatka, je zameraný na prezentáciu kníh, knižnej kultúry a propagáciu čítania. Motto podujatia je Knižnice pre všetkých.

Množstvo zaujímavých aktivít budú mať možnosť absolvovať návštevníci knižníc vo všetkých regiónoch.  Už devätnásty rok sa týmto spôsobom snažia obe profesijné združenia – Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knižníc zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie  plniace nezastupiteľné úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti. Okrem základných služieb práve knižnice ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, zážitkové čítania, autorské čítania, rôzne formy diskusií a besied o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou.

Celoslovenskou akciou budú knižničné hliadky, ktoré odmenia čítajúcich na verejných priestranstvách záložkami do kníh. Zúčastnia sa na nich nielen knihovníci, ale aj dobrovoľníci z radov študentov. V piatok podujatie vyvrcholí už trinásty raz spojením dvestoštyridsiatich verejných a školských knižníc do medzinárodného podujatia na podporu čítania detí Noc s Andersenom 2018. Slovenskí knihovníci dúfajú, že prekonajú minuloročný rekord s desiatimi tisícmi detí, ktoré strávia noc v knižnici.

(iri)

Foto zdroj: http://www.starlib.sk/sk/blumentalska-10a/