Učiteľ bol kedysi kantor. Aké má dnes postavenie v práci?

Učiteľ bol kedysi kantor. Aké má dnes postavenie v práci?

Poctivý kantor, dnešný učiteľ, nemá príliš veľa dôvodov tešiť sa do školskej triedy na vyučovanie. Nielen pre zlé odmeňovanie či spoločenské zaradenie, ktoré dostáva za svoju prácu. 

V akej situácii je dnes vlastne učiteľ, kedysi ako kantor jeden z najvýznamnejších predstaviteľov spoločenskej hierarchie? Príslušníci našej politickej i spoločenskej scény, často svoloč z novo-zbohatlíckej polokriminálnej vrstvy, čoraz výraznejšie prejavujú vlastne už dlhšie neskrývané vlastnosti ako sú pretvárka, faloš a podlosť.

Školy patria pod samosprávy, ale ovládajú ich snobské skupiny sponzorov. Riaditelia škôl a učitelia sa boja čokoľvek povedať, aby neprišli o donorov. Katastrofa na druhú!

Priateľstvá aj v rámci školstva chladnú, alebo sa rozpadávajú, kolegialita sa vytráca. Zostávame však zomknutí našou národnou vlastnosťou, ktorou je odporná deštruktívna závisť. V týchto reáliách s vlastnými pocitmi sa zákonite pohybuje aj kantor, povedzme mladý učiteľ. Ten má navyše sťaženú pozíciu.

Skončila sa tu už dávno ilúzia o beztriednej spoločnosti a deti aj v školách sa delia na tie z menej a viac zámožných rodín. Deti sa čoraz viac sociálne, aj keď nie oficiálne organizovane, zaraďujú samozrejme aj mimo škôl.

Kdesi medzi tým stojí učiteľ bez možnosti použiť vhodné metodiky a učebnice, učiteľ zápasiaci s existenčnými problémami – vlastnými aj školskými. Nie je to výčitka, je to upozornenie na mimoriadne ťažkú úlohu, ktorú dennodenne musia riešiť tisícky učiteľov. Nemôžu zvoliť útok, ak sú napadnutí, majú iba útek. Nič viac na výber nemajú. Preto utekajú…

Foto zdroj: googlesearch.com

(ebu)