Uľahčí zmena v zákone o nelegálnej práci situáciu podnikateľom?

Uľahčí zmena v zákone o nelegálnej práci situáciu podnikateľom?

Ak podnikateľ prihlásil svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne o pár dní neskôr, ako mal, mohol očakávať mastnú pokutu. Do konca roka ešte platí úprava, že tak musí urobiť najneskôr pred začiatkom výkonu práce.

Často sa však stávalo, že zamestnávateľ tak urobil niekoľko dní po nástupe zamestnanca na pracovné miesto – jednoducho z časových a iných dôvodov, nie však úmyselne. Za to však ešte stále môže dostať do konca roka pokutu od dvetisíc do dvestotisíc eur, ak by išlo o dvoch či viacerých zamestnancov je pokuta najmenej päťtisíc eur.

Od 1. januára 2018 sa novelou zákona o nelegálnom zamestnávaní a nelegálnej práci budú takéto prípady posudzovať miernejšie a zamestnávateľ bude mať čas sedem dní od začiatku výkonu práce zamestnanca prihlásiť ho do Sociálnej poisťovne. Predsa len to nie je také ružové – ak zamestnávateľa navštívia práve počas tejto sedemdňovej lehoty kontrolóri z inšpektorátu práce alebo z úradu práce a takéhoto zamestnanca nájdu, bude zamestnávateľ aj tak považovaný za nelegálneho zamestnávateľa… Takže zmena má význam len v prípade, že nemáte vo firme kontrolu?

Foto zdroj: https://www.noviny.sk/krimi/102522-podvod-o-dlzobach-niekto-sa-vydava-za-socialnu-poistovnu

(iri)