Úrad pre verejné obstarávanie znova rieši osvetlenie hlavného mesta

Úrad pre verejné obstarávanie znova rieši osvetlenie hlavného mesta

Postup magistrátu hlavného mesta pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou, ktorá sa má od roku 2018 znova starať o verejné osvetlenie v Bratislavy, preveruje Úrad pre verejné obstarávanie. Zmluva za 1,9 milióna eur s DPH bola uzatvorená len na základe rokovacieho konania.

Firma mala s magistrátom dvadsaťročnú zmluvu, ktorá vypršala ešte v roku 2016. Vtedy uzatvorilo hlavné mesto zmluvu znova na dva roky, aby bola zabezpečená služba po výber nového prevádzkovateľa. Výberové konanie malo byť uzatvorené do konca tohto roka, najnovšie je termín predĺžený až do januára 2018. Sporný bol podľa ÚVO postup v roku 2016, kedy odhalili pochybenia a samospráve hrozí pokuta. ÚVO tvrdí, že mesto konalo v rozpore so zákonom a obmedzilo hospodársku súťaž.

Bratislavský magistrát vyhlasuje, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zverejnil transparentne dobrovoľné oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu na prechodné zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a kým nie je proces verejného obstarávania ukončený podpisom zmluvy, nemôže poskytovať viac informácií.

Foto zdroj: http://www.empemont.cz/led-verejne-osvetleni-sk.htm

 (iri)