Úspech tvoria vzdelaní jednotlivci

Úspech tvoria vzdelaní jednotlivci

Po zle fungujúcom socializme slovenskí občania poznali aj zle fungujúci kapitalizmus, ktorý sa prejavil relatívnym zbedačovaním strednej vrstvy vzdelancov… Paradoxne, po páde starého režimu a nástupe trhovej ekonomiky.

Deklasovanie strednej vrstvy bude mať dlhodobo negatívne následky pre také kľúčové odbory, aké predstavuje veda, zdravotníctvo a školstvo. Spoločnosť potrebuje predovšetkým silnú strednú vrstvu a jej úspech. Oboje nám chýba a všetky doterajšie vlády akoby si to neuvedomovali, alebo dokonca nechceli priznať. Znie to absurdne, ale ako inak si môže triezvo uvažujúci človek vysvetliť, že títo ľudia nevedia to, čo vie každý, že práve schopnosť vnímať svet informácií je jednou z najdôležitejších podmienok úspechu človeka v modernej spoločnosti! Prístup k vzdelaniu, vyrovnanie šancí na vyššie vzdelanie je preto jednou z hlavných skúšok demokracie.

 Naša krajina musí urýchlene začať skutočnú obrodu slovenského školstva, ktorou prešla Európa na začiatku šesťdesiatych rokov. Ako potrebuje peniaze zo zahraničia priemysel, poľnohospodárstvo či bankovníctvo, tak potrebuje peniaze zo zahraničia aj naše školstvo. Otázka teda znie: Ako ich získať a prečo by cudzí investori mali do našej krajiny investovať? Odpoveď je jednoduchá: Ak skutočne chcú rozvíjať celú Európu, nič iné im nezostane. Totiž jedine a výhradne s vyšším vzdelaním je možné zvýšiť technologickú a legislatívnu kultúru krajiny, a tým ju urobiť kompatibilnú so západnou Európou.

Na tento moment, aspoň sa mi zdá, zabúdame často my aj oni. Ľudský kapitál je rozhodujúci pre životný úspech jednotlivca i spoločnosti. Na renesanciu tohto stavu by sa teda mali požičiavať peniaze rovnako ako na nové fabriky či inštitúcie.

Foto zdroj:https://www.webnoviny.sk/paneuropska-vysoka-skola-s-novymi-vlastnikmi-zmeni-skolne/

(ebu)