Už len do nedele môžu návštevníci Bratislavského hradu uvidieť dielo majstra Pavla z Levoče

Slávnostnou derniérou a komentovanou prehliadkou kurátoriek výstavy sa skončí v nedeľu 18. marca výstava Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha. Jedenásť diel majstra dopĺňajú tri tabuľové maľby, dve z nich vytvorili jeho spolupracovníci.

Kolekcia umeleckých aj remeselných predmetov liturgického charakteru približuje ich pôvodnú funkciu koncom stredoveku. Diela, ktoré sú vystavené na treťom poschodí Bratislavského hradu, zapožičalo dvadsaťsedem farností, Šarišské múzeum v Bardejove, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum (SNM), archívy v Košiciach, Levoči, Kežmarku, Banskej Bystrici, Prešove… Na výstave možno vidieť aj vzácne archiválie viažuce sa k práci Majstra Pavla a k náboženskej vtedajšej situácii.

Autorky výstavy Alena Piatrová z Historického múzea a Mária Novotná zo Spišského múzea SNM ju rozdelili do troch sekcií – prierez dielom autora počnúc prácami, ktoré majú korene v neskoro stredovekej zbožnosti, stretnutie Pavla s humanizmom a renesanciou a napokon s myšlienkami reformácie.

Výstavou sú zavŕšené aktivity pripomínajúce päťsté výročie ukončenia prác na svetoznámom hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči. V hmatovej interaktívnej zóne sa aj nevidiaci mohli oboznámiť s dielom Majstra Pavla z Levoče prostredníctvom publikácie, ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

(iri)

Foto zdroj: http://www.obecne-noviny.sk/clanky/film-po-stopach-majstra-pavla-predstavi-vsetky-jeho-diela