Už po 54. raz udelia ceny mladým autorom na Wolkrovej Polianke

Už po 54. raz udelia ceny mladým autorom na Wolkrovej Polianke

V literárnej súťaži Wolkrova Polianka bude trojčlenná porota udeľovať ceny mladým básnikom 19. až 20. októbra v Tatranskej Polianke už po 54. raz. Mladí autori do 30 rokov, ktorí ešte knižne nevydali básnickú zbierku, budú súťažiť o hlavnú cenu, ale aj prémie, čestné uznania a cenu primátora Vysokých Tatier.

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska sa tak snaží podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných debutantov. Súťažné práce v súhrnnom rozsahu najviac dvesto veršov bude hodnotiť trojčlenná odborná porota z členských organizácií asociácie a ocenenú práce odporučí vydať v literárnych časopisoch.

Na poli literatúry sa môžeme hrdiť hneď dvoma európskymi unikátmi. Jedným z najstarších literárnych časopisov sú Slovenské pohľady vydávané Maticou slovenskou a najstaršou literárnou súťažou pre mladých autorov v strednej Európe Wolkrovou Poliankou.

Literárne súťaže sú neodmysliteľnou súčasťou literárneho života nielen na Slovensku. Mali by plniť tri základné funkcie – motivovať nádejných básnikov a prozaikov predstaviť sa so svojou tvorbou porote a následne cez časopisy širšej verejnosti umožniť mladým literátom konfrontovať sa s generačne rovnakými autormi a v neposlednom rade poskytnúť vydavateľským redaktorom zaujímavé tipy na prípadný knižný debut.

Začiatkom šesťdesiatych rokov si vtedajší režim uvedomil, že je potrebné dať priestor aj začínajúcim autorom pre prirodzenú kontinuitu literárnych generácií a aj preto, aby sa nevymkli vtedajšej ideologickej kontrole. Po novembri 1989 ideologická nadstavba zmizla a organizovanie podujatia prebrali Literárny fond a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS).

Foto zdroj: http://omestach.sk/vysoketatry/vysoketatry-foto3.html

(iri)