V Bratislave si spomenú na Radlinského

V Bratislave si spomenú na Radlinského

V Primaciálnom paláci v Bratislave si 28. novembra nielen Oravci pripomenú život i prácu významného rodáka Andreja Ľudovíta Radlinského. Tým sa napĺňajú snahy Oravského kultúrneho strediska a Obce Oravcov v Bratislave o prezentáciu významných osobností.

Po pátrovi Jozefovi Cubínkovi, Márii Medveckej, Štefanovi Furdekovi či Ladislavovi Nádášim – Jégé patrí tohtoročný spomienkový program 200. výročiu narodenia Andreja Ľudovíta Radlinského. Tento oravský rodák sa právom radí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských a cirkevných dejín 19. storočia.

Vyše 40 rokov sa angažoval v slovenskom národnom hnutí ako politik, organizačný, kultúrny, školský a osvetový pracovník, štátny úradník, redaktor, novinár a publicista, v oblasti vedy ako jazykovedec, pedagóg a teológ, v náboženskom a duchovnom živote ako spisovateľ. Bol zakladateľom Spolku sv. Vojtecha a spoluzakladateľom Matice slovenskej.

Podujatie sa uskutoční 28. novembra 2017 o 17.00 hodine v Primaciálnom paláci – Justiho sieni v Bratislave. V rámci programu oboznámia účastníkov vo svojich referátoch vedeckí pracovníci Matice slovenskej doc. Pavol Parenička a Peter Cabadaj so životom, dielom a odkazom Radlinského. V kultúrnom programe sa predstaví Spevácka folklórna skupina Orava a Jarmila Némethová z Dolného Kubína. Na plátne ožijú aj fragmenty dokumentárneho filmu o Andrejovi Radlinskom.

(bre) 

Foto zdroj: http://www.priekopnik.sk/wp-content/uploads/2017/07/4FE7E658-660×330.jpg