V Čechách už odstrelili vyše 130 diviakov, u nás čakáme na sprísnenie opatrení

V Čechách už odstrelili vyše 130 diviakov, u nás čakáme na sprísnenie opatrení

Česká veterinárna správa zaregistrovala do 16. januára v zlínskom okrese 191 prípadov uhynutých diviakov, príčinou bol africký mor ošípaných. Oblasť nákazy je ohraničená elektrickými a pachovými ohradníkmi. Zvažovalo sa aj nasadenie armády, legislatíva to však nedovoľuje.

Do výkonu práva poľovníctva v súčasnosti zasahujú policajní ostreľovači, odstrelili už vyše 130 kusov diviačej zveri. Prísne opatrenia rozšírili rizikové oblasti o ďalšie katastrálne územia, kde sa musí vykonať súpis všetkých hospodárstiev s chovmi ošípaných. V neregistrovaných chovoch budú musieť do konca mesiaca do polnoci utratiť všetky ošípané a od 1. februára platí zákaz chovu pre neregistrovaných chovateľov.

Hrozba nákazy platí aj pre Slovensko. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo 10. januára mimoriadne povolenie na lov diviačej zveri, podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory je však nedostatočné. Poľovníci navrhujú znížiť stavy diviakov až o 90 percent, aby sa predišlo prípadnej pandémii.

Africký mor ošípaných nie je pre ľudí nebezpečný, ale jeho výskyt by znamenal likvidáciu chovu ošípaných. Prameňom nákazy sú infikované domáce a divo žijúce ošípané. Choroba sa okrem priameho kontaktu chorého zvieraťa so zdravým môže prenášať aj sprostredkovane, napr. infikovaným krmivom, ale aj kliešťami rodu Ornithodorus. Vírus si v surovom bravčovom mäse zachová infekčnosť až 15 týždňov, v tepelne neopracovaných výrobkoch z bravčového mäsa dokonca 3 až 6 mesiacov.

(iri)

Foto zdroj: http://www.horar.sk/index.php/clanky/film-video/337-nebezpecne-situacie-pri-love-diviakov