V domácnostiach Slovákov žijúcich v Maďarsku slovenčinu takmer nepoužívajú

V domácnostiach Slovákov žijúcich v Maďarsku slovenčinu takmer nepoužívajú

V domácnostiach Slovákov žijúcich v Maďarsku sa podľa predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej slovenčina takmer nepoužíva. Rodičia však majú záujem, aby deti ovládali jazyk svojich predkov.

V súčasnosti školy, v ktorých sa vyučuje po slovensky alebo sa vyučuje slovenský jazyk, navštevuje 3 600 detí. Z okolitých štátov ako Srbsko, Rumunsko, Poľsko a Ukrajina je práve v Maďarsku najviac detí, ktoré sa učia po slovensky. Podmienky sú však špecifické tým, že deti prichádzajú do slovenských škôl s nulovými jazykovými znalosťami. Detí je však viac ako spolu detí učiacich sa po slovensky v okolitých krajinách.

Slovenské školy v Maďarsku by potrebovali viac slovenských učiteľov, ale určite aj ovládať jazyk z domu. Že ho neovládajú je dôsledkom asimilácie po výmene obyvateľstva po II. svetovej vojne. Úloha zachovania slovenského jazyka sa presunula z rodín do inštitúcií – piatich slovenských škôl na území Maďarska a ďalších dvadsiatich, kde sa učí slovenčina ako cudzí jazyk.

(iri)

Foto zdroj: http://www.oregonlive.com/happy-valley/index.ssf/2012/09/north_clackamas_middle_schools.html