V rajskom údolí: Bohatá história, skvelá súčasnosť

Kúpele Rajecké Teplice sú z historického hľadiska okrem iného také zaujímavé preto, že ich korene siahajú až do obdobia eneolitu, keď bola osídlená Rajecká kotlina. Neskôr, v období, keď boli na tomto území Slovania, boli súčasťou Veľkej Moravy a Nitrianskeho kniežatstva. Za čias Uhorska boli súčasťou Trenčianskej stolice. Práve tieto historické fakty predurčujú Rajecké Teplice ako destináciu aj pre milovníka histórie…

Kúpele ožili  koncom 18. storočia, keď bol postavený kúpeľný dom s troma bazénmi, ktoré z hierarchického hľadiska a delenia vtedajšieho obyvateľstva boli delené na panský, obecný a žobrácky. Ku kúpeľnému domu patrila aj murovaná budova, ktorá slúžila prevažne uhorskej šľachte, kde poskytoval svoje služby i ránhojič. Práve tu sa zjavujú prví lekári, ktorí svoje poznatky o liečivých prameňoch publikujú aj ďalej.  Dnes Rajecké Teplice patria medzi najpríťažlivejšie kúpele na Slovensku. Ležia na severe stredného Slovenska v Rajeckej doline, v údolí riečky Rajčianka, čosi málo vyše desať kilometrov od Žiliny. Podnebie patrí do mierne teplej, vlhkej klimatickej oblasti s chladnými zimami, s dostatkom slnečného svitu, s prevládajúcim bezvetrím. Práve tieto podmienky sú dôležitým predpokladom na úspech klimatickej liečby.

Dominantou kúpeľov je v antickom štýle riešený kúpeľný dom Aphrodite. Liečebný a relaxačný komplex  je centrom kúpeľov Rajecké Teplice a svojím vybavením spĺňa aj tie najnáročnejšie kritéria. Prírodné liečivé zdroje, prírodné prostredie a vybavenosť kúpeľov umožňujú, že sa v Rajeckých Tepliciach úspešne liečia najmä nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, duševné choroby a choroby z povolania.
Medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Martinskými hoľami, v údolí riečky Rajčanka sú na mape z roku 1376 označené Thermae, ale v listine Ľudovíta Veľkého je prvá písomná správa o prameňoch teplej vody s názvom Villa Tapolcha. V darovacej listine kráľa Vladislava II. pre Štefana Zápoľského z roku 1496 sa kúpele uvádzajú ako „possessio Thoplycza“, čo môže znamenať usadlosť alebo osada. Začiatkom 17. storočia bolo vybudované lietavské panstvo, ktorému patrili termálne pramene i celé široké okolie, prvé stavania, z ktorých sa vyvinuli dnešné kúpele Rajecké Teplice. Kúpele s veľkou obľubou využíval i panovníkov palatín Juraj Thurzo, o čom je písomný doklad z roku 1604.  V roku 1776 urobil prvý opis termálnych vôd v Rajeckých Tepliciach Pavol Adami a v roku 1793 Dr. Amadé Kelin, fyzikus Turčianskej stolice, vydal vo Viedni prvú monografiu o Rajeckých Tepliciach, ktoré takto spropagoval v celom Uhorsku.

Ku komplexnému rozvoju kúpeľníctva dochádza v 19. storočí, keď sa  Rajecké Teplice stali obľúbeným letoviskom šľachty, vysokej aristokracie a bohatej buržoázie. V novodobej histórii nastáva najväčší rozvoj kúpeľov po druhej  svetovej vojne a kúpele dodnes patria medzi najvyhľadávanejšie.

Foto zdroj: www.slovakiatravel.sk

(ebu)