V rieke Nitra našli zvýšené množstvo ortuti

V rieke Nitra našli zvýšené množstvo ortuti

Problém s kontamináciou rieky Nitra, ktorá patrí k najznečistenejším európskym tokom, pokračuje. Zvýšené hodnoty ortuti a nebezpečných prchavých organických látok zaznamenali koncom minulého roka pracovníci mimovládnej organizácie Greenpeace Slovensko. Vzorky, ktoré odobrali nad a pod výpustom chemickej firmy Fortischem v Novákoch, analyzovali nezávislé akreditované laboratóriá v Českej republike.

Nad výpustom nezaznamenali žiadne prekročenie limitov ortuti a iných sledovaných látok. Na všetkých troch odberných miestach pod chemickým závodom (v Novákoch, v Zemianskych Kostoľanoch a v Partizánskom) však zistili nadlimitné koncentrácie ortuti, ako aj vysoké množstvá halogénových organických látok, napr. karcinogénny vinylchlorid či chloroform.

Aktivisti Greenpeace Slovensko počas troch dní sledovali osemnásť kilometrov toku rieky Nitra. Na troch miestach pod výpustom koncentrácie ortuti dosahovali hodnoty od 6,07 do 1,01 mikrogramu na liter, pričom legislatíva povoľuje najvyššiu prípustnú koncentráciu ortuti v povrchových vodách 0,07 mikrogramu na liter. Ortuť patrí medzi ťažké kovy, ktoré sú pre živý organizmus škodlivé i v tom najmenšom množstve. Je zaradená do zoznamu prioritných nebezpečných látok.

Ministerstvo životného prostredia odmietlo v novembri 2017 firme Fortischem udeliť výnimku na výrobný proces, pri ktorom sa používa ortuť. Od 12. decembra závod ukončil výrobu chemických produktov prostredníctvom ortuťovej elektrolýzy, ktorú nahradila membránová elektrolýza. Firma tak dodržala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ortuti, ktoré zakazuje používanie tejto látky pri výrobe chlóru a hydroxidov elektrolýzou soľného roztoku.

(lbr) 

Foto: Lýdia Brabcová pre NN