V Skopje otvorili výstavu fotografií Po stopách sv. Cyrila a Metoda

V priestoroch Národnej a univerzitnej knižnice sv. Klimenta Ochridského v macedónskom Skopje sa v utorok (22.5.) uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Pavla Demeša pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“. Jej hlavným organizátorom bolo slovenské veľvyslanectvo v Macedónskej republike.

Demešova kolekcia predstavuje fotografické Curriculum vitae slovanských vierozvestcov, ktorých vyhlásil pápež Ján Pavol II. v decembri 1980 za spolupatrónov Európy. Osobnosti sv. Cyrila a Metoda predstavujú významné historické, náboženské a kultúrne puto medzi Slovenskom a Macedónskom najmä prostredníctvom ich žiakov – sv. Klimenta Ochridského a sv. Nauma, ktorí tu pôsobili.

Výstava je rámcovaná 25. výročím vzniku Slovenskej republiky a Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Slávnostne ju otvoril prezident Macedónskej republiky Gjorge Ivanov. 

Foto/zdroj: http://www.teraz.sk/import/kulturav-skopje-bola-vernisaz-vystavu-fo/326745-clanok.html

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia macedónskej pravoslávnej cirkvi na čele s jej hlavou, vladykom Stefanom, arcibiskupom ochridským a macedónskym, osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ako aj veľvyslanci v Macedónskej republike. Hosťami boli aj zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja na čele s jeho podpredsedom Milanom Laurenčíkom, predstavitelia obce Terchová, v ktorej sa nachádzajú ikony sv. Cyrila a Metoda darované miestnemu kostolu mestom Ochrid.