Vážení čitatelia a priaznivci portálu Národné Noviny

Vážení čitatelia a priaznivci portálu Národné Noviny

práve dnes, 14. marca uplynie už celý jeden kalendárny rok odvtedy, čo portál Národné Noviny vstúpil s pravidelným vysielaním novinových článkov do systému elektronických médií. Azda netreba pripomínať, že tento deň je aj dňom vyhlásenia prvého Slovenského štátu, bez akýchkoľvek iných prívlastkov.

,,Rok nie je veľa, no nie je to ani málo v dnešných podmienkach. Najmä, keď sa programovo vyhýbame témam, ktoré nechceme zverejňovať, čo neznamená, že ich nevidíme.  Pred rokom som vyhlásil, že bulvárne a iné zbytočné  záležitosti nebudeme ani len monitorovať. To sa ukázalo ako správny krok, na to sú tu iné médiá…“ napísal som na inom mieste.

Takisto sme vopred upozornili, že nebudeme zverejňovať nič katastrofické, tragické, krvavé… To sme dodržali. Naopak, chceli sme od začiatku a chceme aj naďalej prinášať pozitívne správy, naše rubriky o tom svedčia. Nie je, ani nebude to však o tom, že by sme boli málo kritickí. Redakcia tohto portálu bude pripravená reagovať aj na podnety našich čitateľov a pravdivo informovať o problémoch, ktoré trápia našincov  kdekoľvek na Slovensku, prípadne v zahraničí.

Zjavne nie je ľahké v súčasnom mediálnom prostredí udržať portál s týmto názvom a zameraním v kondícii, ktorú by sme radi nie iba zachovali, ale aj rozvíjali. Skúška správnosti je nielen v priateľských reakciách a sledovanosti, ale najmä v reálnych číslach, podľa ktorých ideme hore. To sa mnohým nepáči – ale čo už, ideme svojou vlastnou cestou, na ktorej i vďaka Vám, azda nezablúdime…

Máme radosť z toho, že občas sme dokonca rýchlejší, ako elektronické médiá. Nielen rubrika Zo zahraničia je od začiatku nášho vysielania v sieti monitorovaná ako relevantná. My síce nevieme, čo to znamená pre tajné služby, lenže oni to, jašteričky, zaiste vedia… Nuž ale, najmä nech to prináša informačný  osoh pre našich normálnych čitateľov! Rubrika Čítanie na pokračovanie je v priebehu roka prínosom pre našich priaznivcov, aj pre celý segment elektronickej žurnalistiky na Slovensku.

Budovanie redakcie počas rozbehu ostrej výroby periodika nie je ľahké. Preto sme veľmi radi, že sa k nám zavčasu pridali autori s profesionálnym zázemím a skúsenosťami. Tak sme mohli rozvinúť rubriky ako Regióny, Vlastiveda, Šport, Rozhovory. Najmä by som rád vyzdvihol  i  to, že nikto nemôže povedať, že sme centristi z Bratislavy, a tiež to, že rozhovor pre náš portál NN poskytli mnohé osobnosti, ktoré by to neurobili, pokiaľ by mali pochybnosti o našej serióznosti…

Je mi cťou poďakovať sa po roku všetkým priaznivom, čitateľom, kolegom, a aj všetkým ľuďom, ktorí chcú, aby tento portál s názvom Národné Noviny existoval  i v budúcnosti.

S úctou a vďakou Roman Kaliský-Hronský, šéfredaktor portálu Národné Noviny