Verejné vyhlásenie občanov pred prezidentským palácom v Bratislave

26. apríla  2018 na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom v Bratislave sa konalo občianske verejné zhromaždenie.

Organizátorom zhromaždenia bola „Iniciatíva Naše Slovensko“. Nezávislý, nezaradený poslanec NR SR Peter Marček, MUDr. Peter Lipták, Dáša Tonková, Ing. Iveta Michalíková a organizátor, moderátor zhromaždenia PhDr. Mgr. Rastislav Blaško.

Účastníci zhromaždenia vyjadrili nespokojnosť so súčasným dianím polarizácie našej spoločnosti  a odmietli rétoriku vojny. Na záver verejného zhromaždenia organizátori prečítali vyhlásenie, ktoré schválili zdvihnutím ruky všetci prítomní účastníci zhromaždenia.

Verejné vyhlásenie občanov:

 1. Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad pokračujúcou polarizáciou našej spoločnosti a bezbrehým nekončiacim zneužívaním smrti novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej na politické ciele a vnútornú destabilizáciu nášho štátu.
 2. Odmietame rétoriku vojny a konfrontácie s ktorou USA a politici EÚ útočia dnes na Rusko. Sme za dôsledné uplatňovanie mierových rokovaní pri urovnávaní medzinárodných konfliktov a striktné dodržiavanie pravidiel stanovených Chartou OSN a Prvým článkom Severoatlantickej zmluvy NATO a žiadame našich politikov, vládu aj prezidenta o zaujatie postojov a pozícií konzistentných s týmito dokumentmi.
 3. Dňa 18.4.2018 sme sa zúčastnili mierového pochodu od veľvyslanectva USA k veľvyslanectvám Veľkej Británie a Francúzska, spolu s predstaviteľmi iných mierových hnutí a s predstaviteľmi sýrskej komunity v Bratislave, aby sme aktívne podčiarkli nevyhnutnosť ukončenia akéhokoľvek bombardovania Sýrie alebo Jemenu alebo inej krajiny. Zdôrazňujeme náš rozhodný odmietavý postoj, aby bežné medzinárodné spory riešili silnejšie krajiny bombardovaním slabších. Zastupovali sme všetkých mierumilovných ľudí zo Slovenska.
  Stop bombardovaniu Sýrie. Stop bombardovania Jemenu. Koniec vojnám.
  Odovzdali sme veľvyslancom USA, Veľkej Británie a Francúzska listy s požiadavkami slovenskej občianskej verejnosti.
 4. Odmietame aby nás EÚ nútila prijímať migrantov podľa Dublinského dohovoru 4 a podporujeme v tejto veci odmietavé stanovisko našej vlády a parlamentu.
 5. Podporujeme odmietnutie vlády a parlamentu SR pristúpiť k Istanbulskému dohovoru. Považujeme za ponižujúce triedenie mužov a žien podľa ich sexuálnej orientácie do dvadsiatich druhov pohlaví a odmietame ohrozovanie rodín násilným odoberaním detí rodičom. K týmto absurditám nás chce zaviazať EU Istanbulským dohovorom!
 6. S pobúrením naďalej vnímame, ako sa Andrej Kiska spolčuje nielen s opozičnými parlamentnými a neparlamentnými stranami, ale aj s mimovládnymi politickými združeniami, ktoré naďalej pokračujú v organizácii protestných zhromaždení, ktorých cieľom je vnútorná destabilizácia štátu. Považujeme takéto konanie prezidenta Kisku za vlastizradu. Vyzývame poslancov parlamentu aby v súlade s ústavou SR zahájili proces ústavnej žaloby za vlastizradu – „impíčment“ proces odvolávania voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi!
 7. Vyjadrujeme rozhodné stanovisko, že situácia v SR nie je taká kritická aby bolo potrebné organizovať predčasné parlamentné voľby. Po odvolaní prezidenta Andreja Kisku, ktorý je hlavným aktérom neustále prilievajúcim oheň do ohňa a rozpútavajúcim neustále politické vášne, očakávame rýchle upokojenie situácie na Slovensku. Preto jeho „impíčment“   považujeme za rozhodujúci. Žiadame súčasnú vládu a  NR SR, aby zabezpečili všetkými zákonnými prostriedkami vnútropolitickú stabilitu, aby sa mohli úspešne riešiť všetky dôležité problémy v záujme občanov.

My účastníci protestného zhromaždenia občanov, sledujeme vývojový posun v EÚ a v NATO od vstupu Slovenskej republiky do týchto inštitúcií. Konštatujeme, že EÚ aj NATO sa odchýlilo od pôvodných hodnôt a zámerov. Z EÚ sa postupne pripravuje federalizovaný superštát, kde Slovensko stratí úplne svoju zvrchovanosť a samostatnosť. NATO sa zase správa agresívne a snaží sa nás zatiahnuť do zničujúcej jadrovej, tretej svetovej vojny s Ruskom. Protestujeme a vyzývame vládu a parlament SR, aby pozorne sledovali tento vývoj a zabránili nežiaducim krokom, ktoré ohrozujú našu národnoštátnu zvrchovanosť a ekonomickú prosperitu.