Viac ako štvrtina Slovákov považuje odchádzajúci rok za lepší ako očakávala

Viac ako štvrtina Slovákov považuje odchádzajúci rok za lepší ako očakávala

Takmer 77 percent ľudí vyjadrilo v reprezentatívnom prieskume spoločnosti GfK spokojnosť s rokom 2017 a jeho priebehom. Na otázky odpovedalo tisíc respondentov vo veku od 15 do 79 rokov.

Viac ako štvrtina opýtaných, najmä mladí ľudia vo veku do 29 rokov, považuje z pohľadu osobného života rok 2017 za lepší ako očakávali na začiatku. 23 percent respondentov považuje odchádzajúci rok za horší ako predpokladali  a pre polovicu Slovákov je tento rok taký ako očakávali v januári.

Ako hlavné dôvody spokojnosti uvádzali opýtaní svoj osobný život – takmer polovica. Tešili ich zážitky, získané skúsenosti, viera a vzdelanie. Tieto oblasti si cenili najmä zamestnaní ľudia so zodpovednosťou alebo vedúcou funkciou. Medzi hlavné dôvody nespokojnosti takmer polovica uviedla zhoršenie finančnej situácie a  zdravotný stav svoj a svojich blízkych považovalo za horší ako očakávalo 45 percent ľudí.

Vyše štvrtiny Slovákov hodnotí nad očakávanie horšiu všeobecnú náladu v spoločnosti, najviac, až 27 percent to pociťujú ľudia v Bratislavskom kraji. Rovnaké percento respondentov zažilo komplikácie v práci. Pre 24 percent bolo dôvodom nespokojnosti všeobecné zhoršenie ekonomickej aj politickej situácie na Slovensku.

(iri)

Foto zdroj: http://www.biznispoint.sk/magazin/ako-motivovat-zamestnancov/