Vianocami sa prázdniny len začínajú

Vianocami sa prázdniny len začínajú

Všetci sa teraz sústreďujú na to, aby všetko bolo pod stromčekom a na sviatočnom stole ako má byť, aby sa stihla rodina vzájomne ponavštevovať – a tým sa začínajú aj dva týždne školských prázdnin.

Čo však robiť s deťmi, ak nie ste na lyžovačke, ak sa ani vonku kvôli nepriazni počasia nedá veľmi hrať? Možno ešte stihnete zabezpečiť (ak nie teraz, tak po Vianociach) originálny darček pre svoje deti, ale aj pre seba – spoločenské vzdelávacie hry. Ich výhodou je, že deti sa neučia memorovaním, ale prostredníctvom zábavy si osvojujú nové poznatky a nachádzajú nové schopnosti.

Dnes už nie sme odkázaní len na klasické Človeče či Monopoly, v hračkárstvach nájdete výborné strategické hry, môžete s deťmi budovať cesty, mestá, alebo sa zabávať zadávaním náročných aj smiešnych úloh, keď musíte buď veršovať, zahrať pantomímu či plniť iné úlohy.

Hra je pre deti najprirodzenejším prostriedkom, ako sa niečo dozvedieť, naučiť, obohatiť si slovnú zásobu a nadobudnúť nové zručnosti. Ak rodičia chcú využiť prázdniny aj na to, aby sa dieťa čosi naučilo, musí to byť nenápadne a dieťa sa musí baviť. Prostredníctvom hry sa rozvíjajú všetky zmysly, myslenie, fantázia, vnímanie pravidiel, následnosti, ale i trpezlivosť aj zvládanie emócií – deti sa musia naučiť aj prehrávať. Ako rodičia si môžete byť istí, že aj vy sa pri hrách s nimi zabavíte.

(iri)

Foto zdroj: https://pixabay.com/sk/l%C3%A1ska-scrabble-dreven%C3%A9-list-2749044/