Vieme, čo sme jedli na vianočných trhoch?

Pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR vykonali od 27. novembra do 15. decembra kontrolu v 457 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja jedál a nápojov na vianočných trhoch, najviac v Košiciach (40) a v Bratislave (38).

Zamerali sa na kontrolu pôvodu surovín, chladiaceho, resp. teplotného reťazca, dátumu minimálnej trvanlivosti surovín a potravín, kontrolu označovania vrátane alergénov a prídavných látok, prevádzkovej hygieny. Kontrolovali aj manipuláciu s odpadom, osobitnú pozornosť venovali organickému odpadu, osobnej hygiene zamestnancov, kontrole dokladov a do laboratória vybrali náhodne 99 vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie.

Nevyhovelo 9 vzoriek, čo je 9 percent. Lokša oštiepková, pečienková, pečená klobása, dusená cibuľa, bravčová cigánska odobraté v Bratislave či lokša plnená kačacou pečeňou v Košiciach nevyhoveli pre nadlimitný počet kiloformných baktérií. Tie môžu spôsobiť podráždenie žalúdka, nadúvanie, v horšom prípade aj zvracanie, hnačku, bolesti hlavy, teplotu či zimnicu.

Jediný kraj, kde nenašli žiaden nedostatok, bol prešovský. Padali aj pokuty – jeden stánok bol uzatvorený z dôvodu nedodržania podmienok skladovania a zistenia potravín neznámeho pôvodu, tri stánky hygienici  zatvorili preto, že nemali tečúci pitnú vodu na umývanie rúk zamestnancov a pracovného náradia. Spolu za zistené nedostatky uložili pracovníci ÚVZ SR 21 blokových pokút.

(iri)

Foto zdroj: http://www.tesarskemlynany.sk/2017/11/vylet-na-vianocne-trhy-do-kosic/