Víťazi celoštátnej žiackej Olympiády v ruskom jazyku sa zúčastnia na medzinárodnom finále v Moskve

V Košiciach sa uskutočnilo celoštátne kolo 48. ročníka žiackej Olympiády v ruskom jazyku. Každoročne túto súťaž organizuje Celoslovenská komisia pre Olympiádu v ruskom jazyku a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA.

Táto súťaž sa koná s podporou veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike a v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave, ktorého pracovníci sú recenzentmi úloh a členmi porôt olympiády na jej všetkých úrovniach.

Viac ako 40 žiakov slovenských základných škôl a gymnázií, ktorí sa umiestnili na medailových miestach v krajských kolách, malo počas dvoch dní možnosť ukázať nielen svoje znalosti ruštiny na úrovni lexiky a gramatiky, ale aj demonštrovať vedomosti z oblasti ruskej kultúry a literatúry.

Vo svojich prácach žiaci písali o ruskej a slovenskej histórii, kultúre a literatúre. V súťaži v prednese ruskej poézie zazneli verše A. Puškina, M. Lermontova, M. Cvetajevovej, J. Jevtušenka, V. Vysockého a iných.

Po skončení súťaže sa konala slávnostná ceremónia odmeňovania víťazov. Účastníci, ktorí sa umiestnili na 7. až 4. mieste získali diplomy a prví traja boli ocenení medailami, diplomami a darčekmi od Ruského centra vedy a kultúry v podobe kníh v ruskom jazyku.

Víťazi celoštátneho kola sa zúčastnia na Medzinárodnej žiackej olympiáde v ruskom jazyku, ktorá sa každoročne koná v Moskve, v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina.

(pal)

Foto: rcvk