Vo Svidníku ožije tradičné Echo našich slávností

Vo Svidníku ožije tradičné Echo našich slávností

Každoročne sa vo Svidníku koná obľúbené podujatie pod názvom Echo našich slávností. Tohtoročné folklórne vystúpenia budú v piatok 27. októbra v kinosále Domu kultúry. Základy tejto akcie položili už pred 27. rokmi.

Tešiť sa možno na vystúpenie detského folklórneho súboru Komanička pri ZUŠ Svidník, na Labirske beťare, Duo Kondrátových, Svidníckych heligonkárov, folklórne súbory Kečera z Jakubovian či Rozmarija z Prešova.

V priebehu etapy od prvého ročníka až po súčasnosť došlo v oblasti folklóru a kultúry k značným, až radikálnym  posunom. Mnohé jestvujúce folklórne skupiny, či už išlo o dedinské, mládežnícke a detské súbory, z nedostatku finančnej aj morálnej podpory prestali existovať.

Je to na našu škodu, pomaly si ani neuvedomujeme, že nečinnosťou folklórnych kolektívov na akejkoľvek úrovni sa stráca aj naša identita. Prestáva sa prenášať ľudová kultúra našich predkov z generácie na generáciu. V súčasnosti sa pri tvorbe akýchkoľvek kultúrnych podujatí musí vychádzať z objemu finančných prostriedkov, ktorých je v oblasti kultúry nedostatok. Existujúce  folklórne súbory si musia v súčasnosti na svoju činnosť jednoducho zarobiť…

Foto zdroj: dfszornicka.blogspot.com

(iri)