Vodná doprava má veľké rezervy

Vodná doprava má veľké rezervy

Vodná doprava mala vždy na Slovensku veľký význam. Nebol to len Dunaj, ktorý nás spája s Čiernym a Baltickým morom, ale aj Váh. Pltníci z Oravy či Liptova zvážali drevo až do Budapešti. Vybudovaním systému priehrad na našej najdlhšej rieke pod názvom Vážska kaskáda zanikol význam Váhu ako dopravnej tepny. Na vodnú dopravu tak ostáva iba niekoľko desiatok kilometrov Dunaja.

Slovensko je tranzitnou krajinou nielen smerom z východu na západ, ale aj z juhu na sever a rastúce nároky na prepravu tovarov nútia logistické firmy hľadať efektívne spôsoby dopravy. O vodnej doprave totiž platí, že je síce pomalá, ale je najlacnejšia. Výhody vodnej dopravy oproti ostatným druhom dopráv sú jednoznačné. Je to najmä preprava veľkých množstiev tovarov na veľké vzdialenosti pri podstatne menších energetických (a tým aj finančných) nákladoch, nižšie personálne náklady, minimálne riziko poškodenia prepravovaných tovarov, minimálne zaťažovanie životného prostredia hlukom či takmer nulové poškodzovanie dopravnej cesty.

Medzi najčastejšie prepravované komodity patria poľnohospodárske produkty, oceľové zvitky, železnorudné pelety v relácii Bratislava-Linz, aglorudy, umelé hnojivá, tekuté tovary. Zaujímavú zložku v portfóliu prepravovaných tovarov predstavujú nadrozmerné a superťažké náklady, ako sú atypické konštrukcie, elektrárenské transformátory, železničné vozne, kompletné zariadenia pre továrne, veterné elektrárne a pod. Lodná preprava však nie je iba na Dunaji. Preprava hnojív zo Šale do prístavov horného Dunaja stroskotala na nevhodne veľkých tlačných člnoch pre premenlivé podmienky na dolnom Váhu, výrazne ovplyvňované nielen chýbajúcim vzdutím hladiny Dunaja (VD Nagymaros), ale aj nerovnomerným prietokom vo Váhu pri špičkovej prevádzke VE Kráľová.

Čiastočným riešením problémov by bolo vzdutie Váhu postavením hate a plavebnej komory pri Kolárove. Na Bodrogu splavnom vďaka VD Tiszalők sa pri útlme lodnej prepravy štrku z ústia Sajó (rieky Slaná) môže dobre rozvinúť aspoň osobná výletná plavba do Sárospataku alebo až na Tisu do mesta Tokaj. Netreba zabúdať ani na osobnú lodnú prepravu na nádržiach vodných diel, najmä Oravskej priehrady, ale aj Zemplínskej Šíravy, piešťanskej Sĺňavy, prípadne Priehrady mládeže pri Nosiciach a ďalších.

Foto zdroj: https://pbs.twimg.com/media/DKjmsC3W4AASrAt.jpg

(bre)