Vojna medzi Úniou a Varšavou. Eurokrati po prvýkrát v histórii aktivovali sankčný mechanizmus proti členovi EÚ

Vojna medzi Úniou a Varšavou. Eurokrati po prvýkrát v histórii aktivovali sankčný mechanizmus proti členovi EÚ

Európska únia dospela k názoru, že voči Poľsku je potrebné aktivovať Článok 7 Zmluvy o Európskej únii, nakoľko poľská vláda podľa eurokratov porušila reformou súdnictva demokratické hodnoty.

Pripomíname, že Článok 7 sa aktivuje, ak je štát EÚ podozrivý zo “závažného porušenia” hodnôt Únie. Vyplýva z neho, že: “Európska Rada môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o pozastavení určitých práv vyplývajúcich z uplatňovania zmlúv pre príslušný členský štát vrátane hlasovacieho práva zástupcu vlády tohto členského štátu na zasadnutiach Rady.”

Uplatnenie Článku 7 je označované aj ako „jadrová zbraň“ spomedzi možných sankcií voči členským štátom EÚ. Tento krok nebol Európskou úniou v doterajšej histórii ešte nikdy realizovaný a v prípade Poľska tak ide o bezprecedentnú situáciu.

Opatrenie Bruselu vyústilo 20. decembra v dôsledku dvojročného napätia medzi EÚ a Poľskom ohľadne súdnych reforiem. Únia je znepokojená nad „vážnym porušovaním zásad právneho štátu“ v krajine a tvrdí, že reformy viedli k „strate nezávislosti súdnictva“. Varšave tiež vyčíta, že vláda a parlament vďaka reforme môžu zasahovať do zloženia a fungovania justície.

„Je na Poľsku určiť si svoj vlastný model justičného systému, avšak takým spôsobom, ktorý rešpektuje zásady právneho štátu,“ uvádza sa vo vyhlásení Európskej komisie.

Brusel dal teraz Varšave tri mesiace na vyriešenie situácie a sľubuje, že svoje rozhodnutie prehodnotí, ak poľské orgány „vykonajú odporúčané opatrenia“.

Je zaujímavé, že kroky eurokratov sa vo všeobecnosti nevnímajú ako zasahovanie do nezávislých rozhodnutí suverénneho štátu. Ďalšou zaujímavou poznámkou je vyhlásenie prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, podľa ktorého je uvedený krok pokusom „začať dialóg k vyriešeniu situácie“.

Dodávame, že len niekoľko hodín po oznámení úmyslu aktivovať právne konanie voči našim severným susedom, poľský prezident Andrzej Duda napriek tomu podpísal kritizované dva zákony o reforme justície.

Foto zdroj: http://www.aljazeera.com/news/2016/01/eu-probes-poland-media-court-reforms-160113132852835.html

(tom)